Luty  18  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Bóg Ojciec – Obrońca i Protektor

Wszelkiego Dobra. „

” Jeśli rzucicie okiem na minione generacje, które uległy korupcji,

wtedy zobaczycie, że powodem korupcji była utrata poczucia

sensu, odnośnie tego, co jest dobre a co złe.

Możecie to wyrażnie zaobserwować w dzisiejszych społeczeństwach.

Lecz jest to najbardziej oczywista sprawa w świecie politycznym.

Ludzie w ślepo bronią oraz chronią złych spraw.

Są one nawet legalnie chronione przez prawo.

Gdyby ludzie się modlili i prosili o dar odróżniania, wówczas

otrzymaliby jasny i wyrażny obraz odnośnie tego, co popierają.

A  jest to witalna sprawa dla zbawienia.

Czy jest jakiś rodzic, który nie chciałby takiego daru dla swojego

dziecka ?

Moje Serce, czyli Serce Ojca wszystkich ludzi krwawi i boleje,

z powodu braku zdolności odróżniania u Moich dzieci.

Jesteście w ten sposób pokierowani, żeby dostrzegać zbawienną

wartość Swiętej Miłości.

Bez Swiętej Milości – nikt nie osiągnie zbawienia.

To, co powstrzymuje dusze od Swiętej Miłości – to niewybaczenie,

gniew i winy.

Módlcie się o pokonanie tych błędów, gdyż one są przeszkodą

na drodze do jedności z Moim Ojcowskim Sercem.

Módlcie się w ten sposób : 

 

”  Ojcze Niebieski, pragnę być w jedności

z Twoim Ojcowskim Sercem.

Dlatego, proszę o dar odróżniania,

żebym mógł łatwiej rozpoznawać : niewybaczenie,

gniew lub winy w moim sercu.

Pomóż mi pokonać te błędy. ”

AMEN

+++

LIST  SW>  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę,

przez tę filozofię, będącą czczym oszustwem,

opartej tylko na ludzkiej tylko tradycji , na

żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

W Nim bowiem mieszka cała Pełnia Bóstwa,

na sposób ciała, bo zostaliście anpełnieni w Nim,

Który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) - czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy