Listopad  12  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – słuchajcie ! Tak, jak każdy kochający ojciec,

Ja również pragnę jedynie tego, co jest dla was najlepsze.

Ja nie czekam, żeby zesłać Mój Gniew na was.

Lecz prawdą jest, że wy sami nadużywacie Mojej Cierpliwości okazując

niechęć lub nawet nie reagując na Mój Apel do świętości.

Nie pozwólcie, żeby próżności tego świata były dla was wszystkim.

Jeszcze raz przypominam, że jesteście odpowiedzialni za swoje własne

zbawienie w drodze wolnego wyboru.

Jeszcze raz wam mówię, że waszym zbawieniem jest Swięta Miłość

w sercu podczas waszego ostatniego tchnienia.

Nie liczcie na to, że możecie jeszcze poczekać z odpowiedzią na Moje

wezwanie o zmianę swoich życiowych priorytetów.

Tytuły, wysokie pozycje lub nawet majątek, nie mają żadnego znaczenia

kiedy stajecie przed Obliczem Mojego Syna podczas Sądu.

To, co się liczy – to sposób korzystania z dobra, na które Ja pozwoliłem

w waszym życiu i czy wykorzystaliście to dobro dla Mojej przyjemności

i jednocześnie dla innych ?

Nikt nie zna ostatniej daty swojego zgonu, swojego Sądu.

Gdybym zapowiedzial, że wielka katastrofa dotknie tę ziemię, wtedy

tylko głupiec by się do tego nie przygotował.

Lecz z pewnością wiecie, że z każdym oddechem zbliżacie się do swojego

ostatniego Sądu.

A więc, przygotowujcie się teraz, prowadząc życie w Swiętej Miłości,

gdyż Ona obejmuje wszystkie Moje Przykazania.

Wtedy zmienią się perspektywy.

I zmienią się wasze priorytety.

A Ja będę Królem waszych serc, siedzącym na tronie Swiętej Miłości. „

+++

EWANGELIA  SW.  LUKASZA

rozdz. 11 : 27 – 28

” Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała

do Niego: ” Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi,

które ssałeś „.

Lecz On rzekł : ” Owszem, ale przecież błogosławieni ci,

którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy