Czerwiec  18  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojcem wszelkiego życia i każdego

obecnego momentu. „

” Bez Mojej zgody nic nie egzystuje. „

” Każda dusza miała mnóstwo okazji, żeby się nawrócić w Prawdzie.

Prawdą są Moje Przykazania.

Apeluję do każdej duszy, żeby na nowo złożyła przyrzeczenie

do życia w Prawdzie – w każdym obecnym momencie.

Odnawiajcie to zobowiązanie, okazując posłuszeństwo Moim

Przykazaniom.

Moja Resztka Wiernych, musi być jawnym znakiem takiego

posłuszeństwa. Każda myśl, słowo lub czyn – muszą być tego

dowodem.

Inaczej być nie może.

Odlączcie się od świata, rezygnując z wszelkich światowych

spraw i powiązań.

Pozwólcie na bardziej intymne kontakty ze Mną .

Kiedy pragniecie tej bliskości, wtedy bardziej niz kiedykolwiek

Mi ufacie.

I równiez wtedy, jesteście w stanie przyjąć Moją Bożą Wolę,

którą jest sama Miłość i Miłosierdzie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudżcie się, Bóg nie pozwoli z Siebie szydzić.

A co człowiek sieje, to i żąć będzie;

kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę;

kto sieje w Duchu, jako plon Ducha, zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie,

będziemy zbierac plony, o ile nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,

a zwłaszcza naszym braciom w wierze. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego  ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy