Grudzień  20  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Panem, waszym Bogiem. „

” Proszę zrozumieć, że Ja nie przychodzę po to, żeby narzucać

wam Moją Wolę.

Ja mówię za pomocą tego Posłańca, żeby wam pomóc w podejmowaniu

słusznych wyborów z wolnej woli.

Nie marnujcie czasu na dokładne sprawdzanie tej Wizjonerki, zróbcie

własny rachunek sumienia.

Czy Ja jestem w centrum waszych serc ?

Czy żyjecie dla Mojej Przyjemności ?

Respektujcie Mój Sąd.

Przestańcie imponować światu, zamiast tego Mnie imponujcie swoimi

dążeniami ku osobistej świętości.

Nie mogę się doczekać, żeby usunąć materializm i egoistyczny intelekt

z serca swiata.

Dopiero wtedy nastanie stały pokój.

Pokój musi być oparty na fundamencie Swiętej Miłości i Swiętej Pokory.

Inaczej, nie jest prawdziwym pokojem.’

W tych dniach, ci u władzy marnują czas i próbują omijać pokój oparty

na cnocie.

Zbyt często, liderzy światowi nie respektują Prawdy.

Ponieważ Swięta Miłość i Swięta Pokora wyłaniają się z Prawdy,

brak poparcia dla Prawdy stanowi zagrożenie dla prawdziwego pokoju.

Swieta Milość i Swięta Pokora  – z łatwością odróżniają dobro od zła.

Te dwie cnoty pomagają duszy w podejmowaniu dobrych wyborów,

wyborów, które Mnie się podobają.

Gdyby dusze posłuchały tego, o czym dzisiaj mówię, wtedy nie byłoby

już więcej terroru i agresji..

Fałszywi bogowie, byliby odsunięci.

Zacznijcie żyć dla Mnie dzisiaj, modląc się o większą miłość i pokorę.

Jest to godna czci modlitwa – modlitwa, która Mnie się podoba. „

+++

1-szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 1 – 4

” Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,

dziękczynienia, odprawiane były za wszystkich ludzi : za królów i za wszystkich

sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą

pobożnością i godnością.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w Oczach Zbawiciela naszego Boga,

który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

,

 

io 

 

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy