Wrzesień  4  2018

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Jeśli chodzi o osądzanie każdej duszy – to znaczy

dusz, które w momencie śmierci stają przed Moim Ukochanym Synem,

wygląda to w ten sposób.

Niektórzy przychodzą pogrążeni w jasnym świetle.

Innych otacza pulsująca jasność.

A jeszcze inni przychodzą w otoczeniu płomieni. To ci, którzy sami siebie

potępili i wybrali Pieklo.

Dusza sama wybiera swoją wieczną nagrodę. Wszystkie decyzje, które

podejmuje dusza podczas swojej ziemskiej pielgrzymki, to decyzje, które

ją zaprowadzą do Nieba, do Czyścca, albo do wiecznego potępienia.

Mówię o tym, gdyż tak wiele ludzi nie traktuje swoich codziennych decyzji

jako ważne.

Lecz sposób życia, który wybieracie, jest odbiciem waszej wiecznej nagrody.

Starajcie się szanować Moje Przykazania.

Jest to droga, która was poprowadzi ku osobistej świętości.

Pozwólcie żeby was otoczyła radość z własnej świętości.”

+++

List Sw. Pawła do Filipian

rozdz. 2 : 12 – 15

” A przeto umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie

o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności,

lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego

Wolą.

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu

i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego.

Między nimi jawicie się jako żródła światła w świecie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

podejmuje

 

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy