Marzec  27  2017

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Mogliście z pewnością zauważyć, że w czasie paru miesięcy, wiele

Orędzi dotyczy głównie waszego kraju.

Jak nigdy przedtem, wzywam wasz naród, żeby stał się znakiem

Chrześcijańskiej jedności dla wszystkich narodów.

Proszę, żeby obywatele tego kraju powrócili do fundamentalnych

wartości, które były podstawą waszej wolności.

W publicznym życiu, korzystajcie ze swojej wolności  jako  ofiarni

Chrześcijanie.

Nie wykorzystujcie wolności jako prawa do grzeszenia lub jako zachęty

do grzechu.

Szanujcie siebie wzajemnie, prezentując Prawdę i raczej korygując

zło, bez żadnych prób dostosywania się do niego, tylko dlatego, żeby

nikogo nie urazić .

Uszanujcie to, że każda osoba pielgrzymuje ku Bożej Woli Mojego

Ojca, więc wspierajcie daną osobę w każdy możliwy sposób.

Na tym polega Swięta Miłość. „

List  Sw. Pawła do Galatów – rozdz. 5: 13-14

Konspekt : „Chrześcijanie powinni żyć według Prawa Swiętej Miłości

a nie według zmysłowych potrzeb i pożądań.”

” Wy zatem bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie

tej wolności jako zachęty do holdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością

ożywieni służcie sobie wzajemnie.

Bo całe Prawo wypełnia się w jednym nakazie: ” Będziesz miłowal bliżniego

swego jak siebie samego ”

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego, czyta Jezus.

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy