Lipiec  22  2018

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję,  jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Panem wszystkich serc. „

” Ufność – tak jak każda inna cnota – musi zaliczyć test

żeby mogła być umocniona.

Nie możecie być cierpliwi lub pokorni, tylko dlatego, że tego

pragniecie.

Więc podobnie, jak się dzieje z innymi cnotami - szczególnie

cnotą ufności – musicie pozwolić, żeby wasze próby i doświadczenia

stały się żródłem siły.

Kiedy jesteście poddani jakiejś próbie, najpierw ją rozpoznawajcie,

a następnie módlcie sie o siłę, żebyście mogli pozytywnie zareagować.

O ile to uczynicie, wtedy szybko wzniesiecie się po schodach

świętości.

Kiedy modlicie się o pokój, módlcie się, żeby liderzy narodów,

szczerze tego zapragnęli oraz rozpoznawali swoją własną rolę

w procesie pokojowym.

Budujcie swoje serca wokół tych Prawd. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 ; 15 – 17

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy lecz

jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć,

co jest wolą Pana. ”

+++

Wersety z  Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy