Grudzień  14  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca. 

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – kiedy przygotowujecie swoje serca 

do Bożonarodzeniowych świąt – usuńcie z nich wszelkie światowe

sprawy.

Złóbek Mojego Syna nie był przedmiotem światowego uznania,

trosk światowych i nie było w nim żadnych dekoracji.

To był zwykły i prosty żłóbek, udekorowany słomkami siana.

Lecz, kiedy Mój Syn był w nim złożony, odczuwało się głębię

duchowości oraz Niebiański Splendor.

W taki sposób powinniście zaprezentować swoje serca Mnie, 

w Bożonarodzeniowy Poranek – jako pozbawione wszelkich trosk

i przygotowane na powitanie Mojego Syna.

Mój Syn jest gotowy, żeby zaoferować wam wszystko, na co zezwala

Moja Wola.

Jego siła – jest waszą siłą – która pozwala wam na przyjęcie Mojej Woli.

Więc, oczyśćcie swoje serca, żeby stały się godnym miejscem odpoczynku,

dla Mojego Nowonarodzonego Syna.

W tym wspaniałym i Uroczystym Dniu – On powinien być jedynym

waszym pragnieniem.

Jego Obecność niesie ze sobą – miłość Prawdy. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 3 : 1 – 10

” Jeśliście więc, razem z Chrystusem, powstali z martwych,

szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus,

zasiadając po prawicy Boga.

Dążcie do tego, co jest w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem

w Bogu.

Gdy ukaże się Chrystus – nasze życie, wtedy i wy, razem z Nim

ukażecie się w Chwale.

Zadajcie wiec śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach :

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona

jest bałwochwalstwem.

Z ich powodu nadchodzi Gniew Boży na synów buntu.

I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli.

A teraz i wy odrzućcie wszystko: gniew, zapalczywość, złość, niezważanie,

haniebną mowę od ust waszych !

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka

z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu

poznaniu Boga, według obrazu, Tego, Który go stworzył. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy