Luty  13  2021

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomien, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Jutro obchodzicie święto miłości. *

Pomyślcie przez moment jak inny bylby świat, gdyby w każdym sercu

rządziła Swięta Miłość. Przede wszystkim, Ja byłbym z powrotem

na słusznym miejscu – jako Król i Stwórca, czyli centrum wszelkiego dobra.

Wtedy każda dusza chciałaby zasłużyć na nagrodę w Niebie i, co

zresztą czynić powinna.

Miłosierdzie zapanowałoby w każdym sercu i ogólnie na świecie.

Z tego względu, wyścig zbrojeń nie byłby konieczny.

Państwowe granice byłyby respektowane.

Byłby sprawiedliwy podział dobr światowych, zwłaszcza pomiędzy tymi,

którzy są w potrzebie.

Ponieważ Swięta Miłość jest wcieleniem Moich Przykazań, wobec tego

Moje Przykazania byłyby Konstytucją dla całego świata.

Każde serce byłoby w takim stanie łaski i pokoju.

Niestety dzisiaj, nieustanna pogoń za szczęściem konsumuje serce świata

i nie pozwala na bliższe relacje ze Mną.

To o czym wam mówie , jest utopią na ziemi.

Wolna wola wybiera inną,drogę.

Więc jutrzjszy dzień, będzie  celebracją miłości, ktorej nie ma w sercach,

gdyż się jej nieustannie poszukuje.

Tylko doskonała świętość i miłość do Mnie jest żródłem miłości i radości.”

+++

1  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 13 : 4 – 7, 13

” Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłośćc nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości

lecz współweseli z Prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma. ”

” Tak więc trwają : wiara, nadzieja i miłość – te trzy,

z nich zaś największa jest milość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy