oMaj  24  2020

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – zawsze stójcie pod Parasolem Mojej

Bożej Woli.

Nie pozwólcie, żeby ktoś sprowadził was na manowce.

Nadchodzi czas, w zasadzie już jest, kiedy waszą pokusą będzie

popieranie popularnych opini i postaw – które są zagrożeniem dla

waszego fizycznego i duchowego dobra.

Bądżcie mądrzy i rozpoznawajcie dobro i zło.

To nie tytuł lub pozycja czyni człowieka godnego wiary, lecz prawda,

którą on przyjmuje lub odrzuca w swoim sercu.

Dzisiaj na świecie macie fałszywych liderów, którzy przejęli ważne

pozycje władzy i wnoszą się na trony o poważnych wpływach.

Obserwujcie działania każdego lidera i patrzcie na jego owoce, zanim

w ślepo będziecie podążać za jego tytułem. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę, przez tę filozofię, będącą czczym

oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

W Nim bowiem mieszka cała pełnia Bóstwa na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni

w Nim, Który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i władzy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec

artykuł dodany przez Irena  |  (0) Komentarzy