objawienia w Ohio i oredzia

Ojciec Wieczny mówi


Grudzień  28  1996

Wieczny Ojciec mówi : ” Moja córko, w tobie chcę  namalować

doskonały obraz miłości,  żeby ci  którzy do ciebie przychodzą,

byli przekonani o tej cnocie.

Miłość jest królewską cnotą – koroną chwały.  Zadna inna cnota

bez niej nie istnieje.

Miłość i miłosierdzie tworzą jedno.  A więc ,  skoro jest to Wiek

Mojego Bożego  Miłosierdzia jest on również Wiekiem Swiętej

Miłości .

Te dwie cnoty nie funkcjonują ,  jak  ramię przy ramieniu , lecz

są zjednoczone  - tak jak  Serca Jezusa i  Maryji  są zjednoczone.

Działanie miłości polega na przyprowadzaniu duszy do Mojego

Miłosierdzia.  I na tym polega plan nawrócenia. ”

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa