objawienia w Ohio i oredzia

Wieczny Ojciec mówi


Wrzesień  21  2000

” Ja  Jestem Bóg   Ojciec,  Stwórca Nieba i ziemi,   Stwórca Jezusa ,

zrodzonego w Ciele , Stwórca wszelkiej seksualności. „

” Ja skreowałem każdą duszę  , żeby postępowała  drogą czystości,

gdyż  jest  to zgodne z Moimi Przykazaniami.

Ciało ludzkie jest stworzone do dawania życia a nie do aktów

nieczystości.


Cnota czystości – nie jest tą w rodzaju cnoty cierpliwości lub

pokory, które  z upływem czasu, wysiłku oraz łaski dochodzą

do perfekcji.

Absolutnie nie,  czysta dusza musi  zawsze żyć według

tej cnoty – w sposób doskonały  , gdyż jakiekowiek uchybienia

w czystości  – są grzechem.

I tak jak wybaczenie  , czystość nie może być cnotą

praktykowaną częściowo – lecz musi  być zawsze przestrzegana.

Jednocześnie , tak  jak to ma również  miejsce   z  każdą inną cnotą,

czystość musi być  zachowywana w  myślach,  słowach  oraz  uczynkach.

Każda dusza została stworzona po to,  żeby dzielić ze Mną Niebo.

Nikt nie osiąga Serca Ojca Wiecznego, drogą lubieżnych

myśli,   słów  lub  czynów.

To wszystko jest  inspiracją  Mojego Przeciwnika.

Każdy kto  żyje w nieczystości – nie jest podobny do dziecka.

Lecz tylko  ten,  co jest podobny do dziecka – wejdzie  do Królestwa

Niebieskiego.

Ogłoś to . „


Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa