objawienia w Ohio i oredzia

Konwersacje z Bożą Miłością


Grudzień  4  2000

Jezus : ” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Moja siostro, kiedy rozmyślasz o Moim Narodzeniu w stajence,

weż pod uwagę  prostotę tych Urodzin. Ja nie przyszedłem na ten świat

w sposób okazały, w koronie lub w chwale , lecz w najuboższym otoczeniu.

W istocie, otoczenie było tak skromne, że tylko obdarzeni duchowym

światłem mogli rozpoznać Moją Obecność.  Lecz taka sama Obecność

jest pod postacią Eucharystii. Dla nieoświeconych, oznacza Ona tylko

kawałek chleba.

Dla oswieconych  zaś oznacza  - Moje Ciało, Krew, Duszę i Boskość.

Ty rozumiesz Moją Prawdziwą Obecność jako Płomień Bożej Miłości,

Płomień, który nie może sie doczekać , żeby rozpalić serce świata.

Uwieziony w pokorną i bezpretensjonalną szatę z chleba – leży Majestat

Bożej Miłości.

Twoja Misja – Misja Swiętej  Miłości musi mieć wpływ na wolną wolę

ludzkości  a następnie  przeprowadzić ją przez Komory Mojego Serca.

Tak twoja Misja musi  to propagować.

Komory Mojego Serca stoją szeroko otwarte tak dla wierzących jak  i

dla niewierzących.

To wytwór wolnej woli kreuje przepaść pomiędzy wiarą a niewiarą. „


Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa