objawienia w Ohio i oredzia

Wieczny Ojciec mówi


Wrzesień  28  2001 po ataku – z 11-go września

” Ja jestem Bóg Ojciec, Stwórca Nieba i ziemi. Ja panuję na wszelką

kreacją.   Moje Królestwo jest w każdym sercu, które spełnia Moją

Wolę. To Ja skreowałem świętego jak i grzesznika. To wolna wola

separuje dobro od zła. To wolna wola określa przyszłość dla  każdej

duszy oraz przyszłość dla świata.

Proszę  świat, żeby  posłuchał i zrozumiał w swoim sercu , że żaden

wysiłek wojenny, żadne negocjacje, żaden lider nie jest  w stanie

doprowadzić do pokoju i bezpieczeństwa na świecie, chyba że

Moja Boża Wola będzie skałą na której świat będzie budował.

Moją Bożą Wolą jest Swięta Miłość. „

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa