objawienia w Ohio i oredzia

Wieczny Ojciec mówi


Luty  28  2007

I znów widzę wielki Płomień otaczający Tabernakulum, rozpoznaję

w Nim Serce Boga Ojca. On mówi :

” Niech będzie Chwała Jezusowi, prawdziwie obecnemu w Tabernakulum

Swiata.”

” Drogie dziecko,  nikt nie zdoła  dotrzeć  do   głębi  Mojej Bożej Woli

w wiekszym stopniu aniżeli do   głębi  Mojego Bożego Miłosierdzia.

Lecz w ten sam sposób Jezus zachęca twoje serce do ufności w Boże Miłosierdzie.

Błagam cię, żebyś ufała w Moją Bożą Wolę.  Pamiętaj – ufność jest owocem

miłości. Dlatego módl się o głęboką i stałą miłość do Mojej Bożej Woli,

jaką mam dla ciebie.

I zbyt pochopnie nie kwestionuj  - sytuacji  oraz  wydarzeń danego dnia,

lecz staraj się zauważać  Moją Wolę w każdym obecnym momencie.

Zachowuj  w swoim sercu  oraz  na  ustach tę  modlitwę :

” Ojcze Wieczny, ufam w Twoją Wolę dla mnie „

Ta mała modlitwa niesie  ze sobą – pokój.  Ja wysyłam anioła do pomocy,

gdy w to wierzysz.

Ja twój Ojciec Wieczny pragnę,  żebyś  to ogłaszała oraz  rozpowszechniała. „

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa