objawienia w Ohio i oredzia

Wieczny Ojciec mówi


Kwiecień  30  2007

Zobaczyłam duży Płomień, następnie Bóg Ojciec powiedział :

” Ja jestem Ojcem Wiecznym – Stwórcą wszelkiej  Kreacji. Jestem,

Który jestem. „

” Przychodzę  dzisiaj, żeby ci powiedzieć, żę wszystko co skreowałem

uległo w pewnym stopniu profanacji –  powodem tego jest  zło albo

wolna wola.

Nie zachowało się nic , co nie uległoby skażeniu – ani życie poczęte, ani ciało

ludzkie od urodzenia aż do śmierci , ani jakakolwiek część natury ,

a nawet sam Kosmos.

Wszystko uległo kompromisom i jest  efektem  decyzji rodzaju ludzkiego,

które  nie zważąjąc  na żadną cenę –  służą  bogu egoistycznej miłości.

Część z tego co skreowałem, zostało zniszczone na zawsze.

Lecz pewne życie w naturze, pewien brak harmonii pomiędzy Moją Bożą

Wolą a wolną wolą człowieka – może być odrestaurowany.

Jakkolwiek , najpierw musi być naprawiony  błąd w sercu człowieka.

O ile serca nie powrócą do Mnie drogą  Przykazań  Miłości – szkoda wyrządzona

pomiędzy Bogiem a człowiekiem – wkrótce w sposób raptowny  się ujawni.

Nie zakładaj rodzaju ludzki, że możesz sam pokonać to, co stoi na przeszkodzie

do życia w miłości.  Proś o Moje wsparcie. Zapragnij Mojej pomocy.

Tylko w drodze łaski , można powrócić do harmonii z  Moją Bożą Wolą.

Módl się w ten sposób :

——————————

” Drogi Niebieski Ojcze – Dzisiaj Wieczny,

Ty skreowałeś każdy obecny moment.

Pomóż mi poświęcić każdy obecny moment

Swiętej i Bożej Miłości, ponieważ zdaję sobie

sprawę , że jedynie przez Swiętą i Bożą Miłość,

rodzaj ludzki może być pojednany ze Swoim

Stwórcą.

AMEN ”


Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa