objawienia w Ohio i oredzia

Wieczny Ojciec mówi


Wrzesień  18  2007

Ja ( Maureen) widzę  wielki  Płomień ,  w którym rozpoznałam

Serce Boga Ojca i następnie usłyszałam :

” Ja jestem Ojciec Wieczny – Dzisiaj Wieczny.”

” Zanim rozpoczął się czas – zanim skreowałem czas i przestrzeń-znałem was.

I wiedziałem co będziecie czynili w obecnym momencie. Wiedziałem o grzechach

w jakie powpadacie.  Znam wasze dzisiejsze słabości.  Kocham was.

Orędzie wam dane z okazji  Uroczystości  Bolesnych ( 14 i 15 wrzesień), wypływa

z zakłopotanego Serca waszego Ojca. Jest ono wam dane jako ostatnia alternatywa

dla Bożej Sprawiedliwości w świetle niezliczonych grzechów oraz błędów popełnianych

na całym świecie.

Jeśli wszystkie narody posłuchają – jeśli Liderzy Kościoła na całym świecie

dostosują się do Mojego Zyczenia – wówczas serce świata znów zajaśnieje

niewinnością.

Błędy będą ujawnione światowym liderom a w ten sposób oni przekonają się

o własnych omyłkach.

Ach człowieku, Ja nawet podchodzę do tego w łagodny sposób , to znaczy ta

Konsekracja nie musi być skoordynowana  z konkretnymi wymogami

czasowymi.

Oczywiście wolałbym, żeby spełnienie Mojego Zyczenia nastąpiło w momencie

gdy usłyszycie Mój  Głos w tym  orędziu. Taka jest Moja Wola. Więc zwracam się

do wszystkich kosciołów – wszystkich rządów – wszystkich duchownych.

W ten sposób nagłaśniajcie o prawości.

Następnie Bóg Ojciec podał kościelnym liderom następującą treść  Konsekracji :

„Niebieski Ojcze, w tym obecnym momencie,

który skreoałeś zgodnie z Twoją Wolą,

Ja ( podać imię), niniejszym  dokonuję

Poświęcenia tego kraju (nazwa)

Zjednoczonym Sercom Swiętej Trójcy

w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi „

Jesli wystarczająca liczba chętnych odpowie na Moja prośbę , wtedy stopniowo

będziecie zauważać zmiany w rządach, zmiany w polityce i ostatecznie sercu świata

będzie przywrócona niewinność. „

( uwaga : treść orędzia Boga Ojca ma związek z orędziem Jezusa z 15 wrzesnia 2007)

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa