Wiwczny Ojciec mówi


Marzec  17  2008

Widzę wielki Płomień  w kształcie Serca. Rozumiem, że oznacza On

Serce Boga Ojca. Następnie Ojciec mówi :

” Ja jestem Dzisiaj Wieczny –  Miłość Doskonała „.

” Przychodzę  dzisiaj do świata ,  żeby pomówić o Jednoczącej  Miłości.

Jest to miłość, którą dzielą ze Mną dusze  zamieszkujące Piątą i Szóstą

Komorę  Naszych  Zjednoczonych Serc.

Jednocząca Miłość nie egzystuje samotnie –  lecz tylko wtedy  gdy Moje

Serce oraz ludzkie –  są  wspólnie  zjednoczone.

Jednocząca Miłość jest najczystszą i najwyższą formą miłości ze wszystkich

jakie egzystują.  Ona  stapia nasze dwa serca razem,  tworząc  nowy i doskonały

rodzaj miłości, którą  się wspólnie  w skrytości dzielimy.

Jedynie wolna wola może nas odseparować,  tak  samo jak wolna wola może

pobudzić  taką  jedność do egzystencji.

Tylko parę dusz  osiąga poziom tej wzniosłej  i nieuchwytnej miłości. Lecz

za każdym razem  gdy Niepokalana Maryja odwiedza tę ziemię ,  Jej intencją

jest przyciąganie   dusz do Jednoczącej Miłości.

Ogłoś  to uprzejmie. „


Nastepnie Płomień znika. Przez chwile  unosi się kłębek dymu. A następnie ukazuje się

przede mną  taki schemat :

Jednocząca Miłośc  ( doskonałość)

^

Boża  Milośc  ( doskonalenie)

^

Swięta Milośc ( oczyszczenie)

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.