Orędzie 18 styczeń 2010


Błogosławiona Matka mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Niebo nie przychodzi do tego miejsca upodobania po to, żeby popierać błędy, ale raczej
przychodzi, żeby ujawniać wszystkie błędy w Swietle Prawdy.
Dla tego konkretnego powodu – ta Misja i te Orędzia zostały żle zrozumiane, błędnie ocenione
oraz przez wielu odrzucone.

Prawdy tutaj ujawnione , są dla wszystkich bez wyjątku, a nawet dla tych, co się cieszą
autorytetem wśród ludzi lub zajmują jakąś wysoką pozycję.
W efekcie ani wysoka pozycja ani autorytet nie przyniosą zbawienia, lecz jedynie życie
według prawdy Swiętej Miłości.

Ręka Bożego Miłosierdzia i Bożej Miłości, przywołuje was do Swiatła Prawdy.
Ciemność i siła ciemności sugeruje wam pójście na kompromis.
Jako wasza Matka, wzywam wszystkie Moje dzieci do takiej pokory, która
pozwoli na wyszukiwanie błędów w swoich własnych sercach, a nie jakiś
nieścisłości w tych orędziach.

Nie myślcie w sposób błędny, ze wasze bogactwo, władza lub pozycja na
świecie – zwalniają was od obowiązku do życia w prawdzie.
W istocie, im większy jest wasz wpływ na innych, tym większa jest wasza
odpowiedzialność do życia w prawdzie. Jak również jest większa wasza odpo-
wiedzialność do wzywania wszystkich, którzy was słuchają do Swiętej Miłości.

Nie poszukujcie zdestrojenia jakiejkolwiek części Bożego Królestwa na ziemi,
ale zawsze Je umacniajcie.
Zjednoczcie się w Swiętej Miłości.

Na Haiti dobry cierpi razem z tymi, co praktykowali czarną magię lub inne okropieństwa,
co jest powodem wielu łez i smutku dla ludzi.
Niebo wysłuchuje modlitw oferowanych o pomoc dorażną. Nadal to czyńcie.

Ogólnie na swiecie – dobry cierpi i ucierpi z powodu złych decyzji ze strony tych,
co kochają grzech a nawet go legalizuja.
Ponieważ Swięta Miłość jest antytezą dla złych decyzji – dlatego oczerniana i atakowana.
Lecz Jezus zezwala, żeby Laska płynąca z Mojego Serca nadal była zsyłana na tych,
którzy przychodzą tutaj. „

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.