DEKRET BISKUPA Z CLEVELAND


                                      W   IMIE   BOGA                      

                                                                                                                                                URZAD BISKUPA         

                                                                                                                                               11    LISTOPADA  2009

 

                         DO  SWIECKIH  ORAZ   DUCHOWNYCH  DICEZJI  W  CLEVELAND

W świetle mojej odpowiedzialności za promowanie i  ochronę życia kościelnego w Diecezji Cleveland( cc. 387,392,223,&2 ) oraz 

w związku z otrzymaniem polecenia z Rzymu o definitywne podjęcie stanowiska odnosnie podejrzanych objawień  , których  świadkiem jest  Maureen Sweeney-Kyle,  i po

przejrzeniu zawartości teologicznej rzekomych objawień jak  oraz   daru lokucji Maureen Sweeney-Kylei po konsultacji z ekspertem w powyższej sprawie nieniejszym postanowiłem :

 

1. Oświadczyc, że rzekome objawienia i lokucje Maureen Sweeney-Kyle nie  maja supernaturalnego   pochodzenia.

2. Zakazuje się osobom duchownym i władzom kościelnym, sprawowanie sakramentów na terenie

    Holy Love Ministries ( cc. 835, & 1, 838 & 4 )

3. Napominam  wiernych w diecezji Cleveland do zaprzestania uczestnictwa w jakichkolwiek  religijnych, liturgicznych, czy też duchowych nabożeństwach na terenie Holy Love Ministries

  ( cc. 212 && 1,3; 214 )

4. Stwierdzam, że Bractwo Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryji nie jest legalnym Chrześcijańskim    Zrzeszeniem, aprobowanym w Diecezji w Cleveland i nie  może  w sposób legalny używać nazwy” Katolik” lub reprezentować siebie jako Katolicką grupę. ( c. 216)

  Ważność Dekretu jest natychmiastowa.

 

Pzekazano w Kancelarii Diecezji w Cleveland 11 Listopada Roku Pańskiego 2009.

                                                                                                          Ksiądz Richard Lennon

                                                                                                            Biskup Cleveland

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.