objawienia w Ohio i oredzia

Swięty Augustyn mówi


May  31  2010

Sw. Augustyn mówi : ” Chwała Jezusowi „.


” Nawrócenie każdej istoty  ludzkiej  zależy od poddania się  Swiętej  Miłości

w obecnym momencie.  Bez  Swiętej  Miłości – nie ma nawrócenia.

Pozwólcie ,  żeby Swięta  Miłość skonsumowała wasze myśli, słowa i czyny.

Jest  to  droga do życia według  Boga  Bożej Woli,  ponieważ  Swięta Miłość

jest  zawsze   Wolą Boga dla was.

Jakakolwiek  część  obecnego momentu, w którym nie ma poddania się

Swiętej  Miłości –  oznacza również brak  pojednania z  Prawdą.

Każde nawrócenie jest  nawróceniem się z  fałszu  do Prawdy. „

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa