objawienia w Ohio i oredzia

Błogosławiona Matka mówi


Czerwiec  26  2010

Błogosławiona Matka mówi : ” Chwałą Jezusowi „.

” Drogie dzieci, przychodzę  -   żeby zachęcić was do zrozumienia,

że tutejsza Misja nie jest  przedmiotem definicji czyjejś opinii ,

lecz jest ona określona przez Prawdę.

I  z  tego względu, ataki ze strony Szatana zawsze zawierają  w sobie

nieprawdę.

Jeśli chodzi o Tę Misję, to zostaliście zdradzeni przez wielu z powodu

zazdrości, gniewu lub chciwości.

Ale Prawda Swiętej Miłości – pozostaje jako nieustraszona w obliczu

złych zamierzeń lub też czyiś  ukrytych planów.

Prawda się nie zmieni, niezależnie od powierzchownych  „odkryć”

u pewnych osób.

Więc  trwajcie w nieugiętym  modlitewnym wysiłku  ,  do którego

wzywam wszystkich ludzi oraz wszystkie narody – z tego Mojego

Ukochanego Miejsca. „


Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa