objawienia w Ohio i oredzia

Swięty Tomasz z Akwinu mówi


Sierpień  31  2010

Swięty Tomasz mówi   : ” Chwała Jezusowi „.

” Pragnę , żeby dusze rozumiały jak ważną  sprawą jest  - codzienny

rachunek sumienia.

Jedynie  rozpoznając własne winy  i uchybienia odnośnie

Swiętej Miłości –  dusza może  czynić  postępy  w  świętości.

Cnotliwe życie zależy od umiejętności  korygowania  siebie ;

jak ważną rzeczą jest  rozpoznanie ,  że  Swięta  Miłość współdziała

w  dojrzewaniu  każdej cnoty.

Zdając sobie z tego sprawę –   oznacza uwolnić swoje serce  oraz

unieść  je  w  górę  tak  jak  ptak unoszący się na ramionach letniego

podmuchu – czyli bez żadnego wysiłku. „


Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa