objawienia w Ohio i oredzia

Swięta Teresa z Avila mówi


LIPIEC  31  2011

Swięta Teresa mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Dzisiaj, w tych czasach – jest rzeczą ważną, żeby dusze zawsze

w sercu miały nadzieję.

Nadzieja może przypominać otwarte drzwi  z których wydostaje

się  ciepłe światło,  zachęcające  do wejścia.

Barometrem Swiętej Miłości w sercu , jak wiecie  - jest ufność.

Ufność wypływa z nadziei.

Serce, które jest  pelne nadziei – ufa w Bożą Doskonałą Opatrzność

odnośnie przyszłości.

Nadzieja nie dopuszcza do siebie strachu – lecz   w sposób czujny

oczekuje na łaskę ze strony Boga w pokonaniu każdego problemu.

Cnota nadziei nie może ulegać zniechęceniu ,  gdyż wtedy słabnie

wiara tak samo.

Ufność uszczęśliwia nadzieję  a radość  jest jej dekoracją.

Nadzieja jest siostrą wiary – dzieckiem Swiętej Miłości.

Nadzieja jest wrogiem dla zniechęcających aktów Szatana oraz

mieczem, który rozjaśnia prawdę , stawiając na wszystko według

zgodnej z Bożą Wolą perspektywy. „

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa