objawienia w Ohio i oredzia

Swięta Katarzyna ze Sieny mówi


LISTOPAD  30  2011

Publiczne

Swięta Katarzyna mówi: „  Chwała Jezusowi. „

” Przychodzę , żeby wam ujawnić największą przeszkodę podczas

pilegrzymki przez Komory Zjednoczonych Serc.

A być może jest to nawet główna bariera , która powstrzymuje

Swiętą Miłość w sercu.

Tą przeszkodą jest  koncentrowanie się na sobie.

Taka osoba, ocenia wszystko w relacji – jak te rzeczy na nią wpłyną.

Osobiste skupianie się na sobie – jest dla niej  sprawą nadrzędną ,

więc Bóg  usuwa się z jej serca.

Taka przesadna miłość do siebie jest wrogiem dla Swiętej Miłości.

Brak pokory jest gruntem z którego wyłania się samolubna ,egoistyczna

milość.

Taka miłość wiedzie do każdego rodzaju grzechu, weżmy na przyklad :

zazdrość, nieumiejętność wybaczania , niecierpliwość oraz wypaczone

myślenie.

Bardzo często dusza poddaje się duchowi nadąsanego nastroju ,

nadmiernemu poczuciu krzywdy,  a to nie pozwala jej na praktykowanie

cnoty wybaczania.

Jezus wysłał mnie dzisiaj , żebym zwróciła uwagę na te rzeczy.

Każda dusza musi dokonywać sprawdzianu własnego serca , gdyż

w jakimś punkcie swego życia – każda dusza poddaje się

samokoncentracji.

Mówiąc więcej – Jezus chce żeby ludzie wiedzieli , że wyłączna

koncentracja na sobie – wypacza prawdę , nalegając  na duszę,

żeby kreowała wypaczoną prawdę,  która  najbardziej odpowiada jej

interesom.

Tak wypaczona przez kompromis prawda  – staje się duchem klamstwa

i prowadzi do rozbicia jedności oraz do fałszywego rozróżniania.

A więc, powinniscie teraz  zauważyć , że serce skupione wyłącznie na

sobie – jest robotą złego. „ 

 

 

 

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.


Archiwa