objawienia w Ohio i oredzia

Błogosławiona Matka mówi


MARZEC  31  2012

Publiczne

Blogosławiona Matka mówi : ” Chwała Jezusowi”

” W tych dniach – sekularyzm wślizgnął  się do wielu serc , ogarniając

stylem życia i stało się to znaczące w atmosferze wielu organizacji

religijnych.

Sekularyzm faktycznie – stał się ich własnym bogiem.

Dzisiaj do rzadkości należy rodzina, która nie doświadcza skutków

odłączenia się od wiary,  a nawet ateizmu.

Obecnie , bardziej niż kiedykolwiek – dusze potrzebują ucieczki oraz

powoływania się na Mnie pod Tytułem „Opiekunki Wiary”.

To ważne zabezpieczenie wiary zostało zignorowane z braku poparcia,

lecz Ja błagam wiernych o rozpoznawanie,  że potrzeba Mojej Opieki

nad ich wiarą o wiele przewyższa konieczność prestiżowej aprobaty

( odnośnie tytułu ” Maryi – Opiekunki Wiary” ).

Trwajcie więc w pokoju, a gdy zajdzie potrzeba – fruńcie do Mojej

Opieki.

Nie pozwólcie, zeby inne opinie w tym wam przeszkodziły.

Ja zawsze jestem waszą Matką, waszą Ucieczką , waszą Opiekunką. „

  

 

Comments are closed.


Archiwa