objawienia w Ohio i oredzia

Umartwianie się – jest symptomem braku ufności.


MARZEC  1  2012

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Przychodzę , żeby pomóc wam w zrozumieniu , że Swiętą Miłość

w każdym sercu przyciemnia zbyt wielka koncentracja na sobie.

Taka przesadna koncentracja powoduje umartwianie się.

Umartwianie się –  jest symptomem braku ufności.

Z kolei, brak ufności Mnie rani – gdyż jest oznaką słabnącej Swiętej

Miłości.

Dusza, której serce jest pochłonięte przez nadmierną samolubną miłość,

nie może zyć w jedności z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Takie serce jest zbyt kompromisowe i nie upodabnia się do Bożej Miłości

i do Bożego Miłosierdzia.

Zeby dusza stała się świętą -musi wykazać szczery wysiłek w naśladowaniu

Bożego Miłosierdzia i Bożej Miłości.

Jeśli jest zajęta tylko własnymi sprawami – to znaczy , że pozwala –  żeby

przejściowe przyjemności, gniew i niewybaczenie  w tym przeszkadzało.

Dusze muszą prosić o Moje wsparcie w pokonywaniu  tych przeszkód ,

gdyż one  stanowią barierę na drodze do życia w Wiecznej Bożej Woli.

Ja nigdy nie odmawiam pomocy w tej sprawie. „

Comments are closed.


Archiwa