objawienia w Ohio i oredzia

Ciąg dalszy Nowenny w intencji USA


Maj 31 2012

Swięty Michał Archanioł mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Jestem tutaj , żeby podyktować kolejne  modlitwy nowenny – dla dobra

waszego kraju.

Dzień 4 - ” Drogi Jezu – zjednocz w modlitwie serca wszystkich

                      obywateli tego narodu przeciwko  jakiejkolwiek formie

                      dyktatury.

                      Nie pozwól, żeby w tym wolnym kraju ludzie zachowywali

                      milczenie w obliczu deptania po Konstytucyjnym prawie. 

                      Obudż serca, żeby dostrzegły w tych działaniach ukryte

                      sprawy , które zachęcają do utworzenia Jednego Rządu

                      Swiatowego.

                      Otocz wszystkie serca modlitwą, żeby zjednoczyły się w

                      Prawdzie.

                      AMEN „

Dzień 5 -   Drogi Jezu – otwórz serce tego narodu , żeby rozpoznało

                     różnicę  pomiędzy dobrem a złem.

                     Pomóż ludziom, żeby zauważyli, że ci, którzy są bardzo

                     ambitni w swoich sprawach , z łatwością łamią prawa innych.

                      Usuń z serc ludzi  zajmujących wplywowe stanowiska – wolę

                      do wybaczania zła oraz do ignorowania Bożych Przykazań.

                      AMEN „

Dzień 6 – ” Drogi Jezu - wszelkie próby do osłabienia tego kraju przez

                      ekonomię -  to widzialna ręka Szatana. W efekcie czego - Nowy

                      Porządek Swiata - Jeden Rząd Swiatowy – stają się dla wszystkich 

                      coraz bardziej godne akceptacji.

                      Oświeć serca wszystkich obywateli, żeby się przekonaly  , że

                      powodem osłabiania ekonomii jest - osiagnięcie kontroli nad

                      sercami oraz życiem ludzkim.

                     Spraw, by ludzie dostrzegli, że rządowe zapomogi nie są za

                     darmo – są opłacone kosztem oddania wolności.

                     AMEN ”  

Dzień 7  – ” Drogi Jezu - spraw, by serce tego narodu powróciło do słusznego

                      poszukiwania oparcia w Bożych Przykazaniach – które są zawarte 

                     w kapsułce  Swiętej Miłości.

                      Drogą tych wysiłków, chroń z wigorem prawa do życia oraz do 

                      podtrzymania tradycji odnośnie malżeństwa pomiędzy mężczyzną 

                      a kobietą.

                      Zdajemy sobie sprawę, że akceptowanie grzechu w formie politycznej

                      decyzji - to podawanie ręki Szatanowi oraz  otwarte drzwi dla

                      większego zła.

                      Niech wszelkie prawa bedą wsparciem dla Bożych Przykazań , gdyż

                      przez to umocnią moralny kręgosłup tego wielkiego narodu.

                      AMEN”                   

 Dzień 8 – „Drogi Jezu – ustaw Tarczę Prawdy nad wszystkimi sercami , dodając

                     światlości wszelkim staraniom ,  służącym w obronie Prawdy.

                      W drodze tego potężnego wysiłku – w każdym rządowym działaniu

                     oraz  w każdej legalnej decyzji - doprowadż do szybkich zmian ku

                     sprawiedliwości.

                      AMEN „

Dzień 9 – ” Drogi Jezu – udziel inspiracji tym, którzy sprawują publiczne urzędy

                     która doprowadzi do Zwycięztwa Prawdy.

                      Nie pozwól, żeby Prawda ulegała kompromisom lub żeby jakiekolwiek

                      sprzeczności miały udzial w jakimkolwiek prawie.

                      Drogą tych starań – zachowaj należne prawo i wolność dla każdego

                      obywatela.

                     Szczególnie udziel natchnienia aż do końca tym , którzy sprawują

                     najbardziej wpływowe urzędy : Prezydent, Kongres, Sąd Najwyższy

                     oraz oficjalnie mianowane osobistości.

                     AMEN ”                                      .                          

 

UWAGA – Nowenna powinna być odmawiana każdego roku - w okresie od 26 czerwca

do 4-go lipca.

Comments are closed.


Archiwa