objawienia w Ohio i oredzia

Błogosławiona Matka mówi


Grudzień 29  2012

Publiczne

Błogosławiona Matka mówi ” Chwała Jezusowi”.

” Drogie dzieci , dzisiaj wasza niebiańska Matka przychodzi ,  żeby

w Prawdzie dodać wam odwagi.

Są tacy, którzy stali się krytykami tej Misji , fałszywie rozpowiadając,

że przychodzenie do tego miejsca, które Niebo sobie upodobalo -

jest grzechem . Jest to nieprawda.

Lecz grzechem  byłoby  głoszenie tej nieprawdy bez sprawdzenia

realiów z faktami i tak postępując – zniechęcając ludzi do

przychodzenia tutaj.

Te nieprawdy i błędne informacje – są dalszym dowodem Szatańskiej

opozycji wobec niebiańskiej  prostej lecz mądrej interwencji w tym

miejscu.

Nie dajcie się sprowadzić na błędną drogę myślenia , a mianowicie,

że wasze wysiłki do osobistej świętości , wasza pielgrzymka przez

Komory Naszych Zjednoczonych Serc lub wasze szczere wysiłki

w wypełnieniu Przykazań Miłości – mogłyby stać się przedmiotem

grzechu bądz jakiegoś zła.

Przecież to wszystko stanowi podłoże tej Misji.

Przychodżcie tutaj z otwartym sercem. Nie obawiajcie się żadnej

reprymendy ze strony Nieba lub ziemi.

To Ja – wasza Niebiańska Matka -  zapraszam was .

Ja bym  was nigdy nie zachęcała do udziału w grzechu.

Módlcie się za krytyków tej Misji.

Oni wybrali błędną drogę – taką , która wywołuje zamieszanie u wielu.

Oni są odpowiedzialni za zniechęcanie do wielu modlitw oraz za

odciąganie z dobrej drogi tych, którzy mogliby być zbawieni. „

Comments are closed.


Archiwa