objawienia w Ohio i oredzia

Moja Opatrzność stanowi Jedno z Boża Wolą Mojego Ojca.


Styczeń  31  2013

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Przyszedłem , żeby podyskutować z wami na temat Mojej Bożej

Opatrzności.

Moja Opatrzność stanowi Jedno z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Jest to zawsze godna akceptacji droga zbawienia dla każdego.

W krzyżach dawanych  z momentu na moment i nie przyjmowanych

z miłością  - ludzie nie widzą Mojej Opatrzności .

To wlaśnie bliżniacze siostry pokory i miłości pracują równocześnie

z Moją Opatrznością, która przywołuje łaskę i porusza Moje Serce.

Dusza nie musi rozumieć Mojej Opatrzności po to, żeby ją dobrowolnie

zaakceptować.

Ona potrzebuje ufności.

Gdyż ufność splata pokorę i miłość i staje się  akceptacją Mojej

Opatrznościowej Woli , która z kolei  sprawia , że dusza jest w zgodzie

 z Wolą Mojego Ojca. „

Comments are closed.


Archiwa