objawienia w Ohio i oredzia

Swięta Miłość jest drzwiami do Mojego Miłosierdzia.


Styczeń  2  2012

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Dzisiaj zapraszam wszystkich , którzy słuchają - w istocie całą

ludzkość -do Męki Mojego Miłosierdzia drogą Swiętej Miłości.

 Swięta Miłość - to drzwi do Mojego Miłosierdzia oraz  do

odzyskania z powrotem serca świata.

Ja zachowalem te Orędzia ,  z dala od niesprawiedliwego rozeznania,

które zrujnowalo wiele Moich Wysiłków w tych czasach ostatnich.

Swięta Miłość prowadzi dusze drogą Swiatła , które przywraca

sercom łaskę – łaskę słusznych racji.

Nie  możecie ulegać zamieszaniu drogą kontrowersji , lecz musicie

stać mocno w jedności Swiętej Miłości.

Moje Milosierdzie wciągnie was do tej Uni Miłości.

Zachęcajcie wszystkich do wstępowania na drogę Swiatła Mojego

Miłosierdzia – przez Swiętą Miłość.

To jest droga do pokoju. „ 

 

Comments are closed.


Archiwa