objawienia w Ohio i oredzia

Wielkanocna Niedziela


Marzec  31  2013

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Powiem ci teraz jaki impakt wywołalo posłanie Mojego

Zmartwychwstania , które przekazałem światu w Wielkanocny

poranek.

Przede wszystkim – Bramy Nieba zostały otworzone na zawsze ,

 więc dusze powinny się radować i dążyć do osiągnięcia wiecznej

radości.

Następnie , świat musi zrozumieć, że Prawda nie będzie i nie może

być uciszona , gdyż Ja jestem Drogą, Prawdą i Zyciem.

Wreszcie, każdy krzyż niesiony z odwagą  – wiedzie do pełnej radości

łaski. 

A więc, Moi bracia i siostry – bądżcie dzisiaj radośni.

Głoście Prawdę z  dachów.

Niech wasza wiara oświeca tych, co są wokół was. „

Comments are closed.


Archiwa