objawienia w Ohio i oredzia

Moje Serce płonie z Milością do całej ludzkości.


Czerwiec  30  2013

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Moje Serce płonie z Miłością do całej ludzkości.

Ja wstawiam się nie tylko za sprawiedliwymi , lecz szczególnie

za tymi, którzy utracili drogę  , by  uczepili się Swiatła Prawdy.

Są to zdradliwe czasy, gdyż serca wielu waszych  liderów popadły

w oszustwo.

Bez Pieczęci Rozeznania – wielu będzie namawianych , by naśladowali

zło.

W obecnych  dniach ,  wypełnia się Księga Apokalipsy  .

Musicie kroczyć pewną stopą po drodze Swiatła.

Nie poddawajcie się najbardziej popularnemu sposobowi myślenia.

Doszukujcie się Prawdy.

Wasze duchowe życie nie może przybierać aspektów ambitnej kariery,

lecz musi być w centrum Miłości do Boga i bliżniego.

Nigdy nie oczekujcie dla siebie ważności. „

Comments are closed.


Archiwa