objawienia w Ohio i oredzia

Swięta Katarzyna ze Sieny mówi


Maj  28  2014

Publiczne

Sw. Katarzyna mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Społeczeństwa w całości podjęły zdecydowały się popierać

kompromis. Dlatego większość organów rządowych i liderów

światowych – nie jest godna zaufania.

Swięta Miłość jest apelem do wszystkich ludzi i  narodów,

że ich liderzy są odpowiedzialni za Prawdę.

Jest to Ekumeniczny Apel – jest to poważne przedsięwzięcie ,

które nie może być kontrolowane lub manipulowane w drodze

kompromisu lub przez nadużycie władzy.

Redystrybucja majątku jest sama przez się  – kompromisem.

Nie możecie naruszać praw pewnej grupy ludzi , żeby wesprzeć 

prawa innych. 

Pamiętajcie , że biedni będą zawsze z wami.

Więc chociaż szlachetną rzeczą jest lagodzenie cierpień – to jednak

nigdy cierpień nie wytępicie.

Redystrybucja – jest vehikułem jednego rządu światowego ,

jest to w ostateczności – nadużycie władzy i kompromis wobec

Prawdy.”

Czytaj : List Sw. Judy Apostoła – rozdz. 1: 17-23

” Wy zaś najmilsi , pamiętajcie na słowa , wypowiedziane przez

Apostołów  Pana naszego Jezusa Chrystusa , którzy wam mówili,

że w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy , postępujący według

swych pożądliwości w niebożnościach. Oni to cieleśni, sami siebie

odłączają , Ducha nie mając. Wy zaś , najmilsi , budując się na

najświętszej wierze waszej , modląc się w Duchu Swiętym , sami

zachowujecie się w miłości bożej, oczekując miłosierdzia Pana

naszego Jezusa Chrystusa na życie wieczne. I jednych karćcie,

mianowicie osądzonych , a drugich ratujcie , wyrywając z ognia.

Nad innymi zaś litujcie się w bojażni, mając w nienawiści nawet

ową przez ciało pokalaną suknię. ” 

 

 

Comments are closed.


Archiwa