objawienia w Ohio i oredzia

Nie możecie pozwolić , żeby w sprawach moralnych decydowalo za was prawo .


Wrzesień  24  2014

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Wymownym znakiem dla tego wieku jest to, że różnica

pomiędzy dobrem a złem jest przyciemniona przez kompromis

wobec Prawdy.

W przeszłości tak nie było. Podjęty wybór był wyrażnie nakreślony

i z łatwością można było wybrać dobro zamiast zła. 

Lecz w tych dniach Szatan sprawił , że zło wygląda jak dobro i jest

godne akceptacji , a dobro wygląda jak coś przewrotnego.

Nie możecie pozwolić, żeby w sprawach moralnych decydowalo

za was prawo.

Prawa są ustalane przez ludzi i bardzo często ludzie są skłonni do

zaspokajania potrzeb jakiś grup od specjalnych interesów , którzy

przyjeli grzech.

Wasze decyzje muszą się opierać na Bożej Woli , która jest wyrażona

w 10 Przykazaniach oraz w Swiętej Miłości.

W tych dniach ogrom świata jest odzwierciedleniem moralności

Sodomy i Gomory.

Jeśli Ja nie byłem z tego zadowolony, w takim razie dlaczego

uprawianie Sodomy jest dzisiaj dozwolone ?

Wiele milionów ludzi musi przemyśleć na nowo swoje moralne

decyzje oraz akceptację zła zamiast dobra.

Nie badżcie tymi, których ogłupiły popularne opinie.

Nie ufajcie w ślepo wszystkim liderom.

Jesteście oszukiwanie przez Szatana !

Pocieszcie Moje Załosne Serce przez rewaluację tego co jest dobre

oraz tego co jest złe w Swietle Prawdy. „

+++

List Sw. Pawła do Galatów – rozdz. 5:16-26

” Mówię zaś : Według Ducha postępujcie i pożądliwości ciała

nie będziecie wypełniać. Cialo bowiem pożąda przeciwko Duchowi,

Duch zaś przeciwko ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem,

abyście nie czynili cokolwiek chcecie.

A jeśli Duch wami rządzi nie jesteście pod Zakonem.

Lecz uczynki ciała są jawne , są nimi : nierząd , nieczystość, bezwstyd ,

rozpusta , bałwochwalstwo, czary, nieprzyjażń, swary, zawiści, gniewy,

kłótnie, spory , sekty, zazdrości, mężobojstwa, pijaństwa, obżarstwa

i tym podobne.

A o nich powiadam wam , jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy

czynia, Królestwa Bożego nie dostąpią.

Owocem zaś Ducha jest : milość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość,

dobroć, nieskwapliwość, cichość , wiara , skromność, wstrzemiężliwość,

czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.

Ci zaś , co są Chrystusowi, cialo swoje ukrzyżowali z wadami

i pożądliwościami. Jeśli żyjemy duchem, duchem też postępujemy.

Nie bądżmy chciwi próżnej chwały , wzajemnie się drażniąc i nawzajem

zazdroszcząc. ”  

Comments are closed.


Archiwa