objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Wrzesień, 2014

Wrzesień  20  2014

Publiczne

SPRAWIEDLIWE I GODNE PRZYWODZTWO  – VERSUS - 

OBRAZLIWE I NIEGODNE  PRZYWODZTWO.

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Mam zamiar obrazowo nakreślić wam różnicę pomiędzy

sprawiedliwym i godnym przywództwem a obrażliwym

i niegodnym przywództwem.

*******************************************************

Sprawiedliwe i godne przywództwo.

************************************

- jasno określa różnicę pomiędzy dobrem a złem.

- zawsze popiera Prawdę

- ma na celu dobro swoich naśladowców.

-  nie popiera błędów, niezwaząjąc na cenę 

  Obrażliwe i niegodne przywództwo.

*************************************

- oddaje Prawdę pod kompromis

- troszczy się głównie o osobistą popularność , pozycję

   i autorytet oraz własne korzyści.

- z zadowoleniem wspiera grupy lub ideologie , które 

  popierają jego własne interesy lub ukryte sprawy.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Wrzesień, 2014.

Archiwa