objawienia w Ohio i oredzia

Błogosławiona Matka mówi


Pażdziernik 13  2014

Publiczne

Błogosławiona Matka mówi: ” Chwała Jezusowi”

” Drogie dzieci – wyzwanie, przed którym dzisiaj stoicie ,

jest przesortowanie Prawdy i oddzielenie Jej od popuarnych

opinii.

 Z tego powodu Mnie tutaj wysłano, żebym pomogła wam

w rozpoznawaniu różnicy pomiędzy dobrem a złem.

Prawda jest oparta na bogobojności i nie może być zmieniana

w drodze ludzkiego kaprysu.

Chociaż grzech ma nową definicję  i  jest określany jako ” wolność”

- to jednak nadal jest  grzechem w Oczach Boga.

Duchowi liderzy zawodzą, gdy zamiast wskazywania na Swiatło

Prawdy , popierają to, co jest popularne.

Osiąganie wielu zwolenników oraz poparcie ze strony większości

świata ze względu na aprobatę błędu i uchylanie się od odpowiedzialności

wobec Prawdy – nie jest rzeczą chwalebną dla Boga.

Ja was wzywam do jedności w Prawdzie , lecz mówię wam,  że 

Prawda będzie was dzielić tak długo, jak długo zło będzie w sercach .”

+++

List Sw. Pawła do Tytusa – rozdz. 1:1-2

”  Paweł, sługa boży, apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych

bożych i poznania prawdy , a ta jest dla pobożności, ku nadziei życia

wiecznego, co przyobiecał przed wiekami Bóg, Który nie kłamie.”.

                                                             rozdz. 1:15-16

” Czystym wszystko czyste, skalanym zaś i niewiernym nic nie

ma czystego, ale skalany jest ich umysł i sumienie.

Oświadczają że Boga znają , lecz uczynkami się zapierają , gdyż są

obmierzli i niedowierzający, a do żadnego uczynku dobrego nie

zdatni.”

                                                            rozdz. 2:1

” Ty zaś mów to, co przystoi zdrowej nauce.” 

Comments are closed.


Archiwa