objawienia w Ohio i oredzia

Błogosławiona Matka mówi


Listopad  26  2014

Publiczne

Błogosławiona Matka mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Jeszcze raz przychodzę, żeby odnieść się do serc niewierzących.

Te Moje zbłądzone dzieci, wybierają niewiarę w łaskę, łaskę – która

może doprowadzić ich do zbawienia , a nawet do świętości.

Pamiętajcie o tym, że Bóg nie wybiera najpiękniejszych i najbardziej

dostępnych miejsc do Niebiańskich wizyt oraz nie wybiera najbardziej

odpowiednich ludzi na wizjonerów,  lecz często tych, co są tego najmniej

godni.

Niemniej, miejsca, które On wybiera oraz wizjonerzy - to naczynia łaski.

Brak waszej wiary nie zmieni Bożego wyboru.

Wasz brak wiary oddala was od łaski.

Gdybyście byli otwarci na Ducha Swiętego – Ducha Prawdy – wtedy z łatwością

rozpoznalibyście łaski, które są oferowane na każdym miejscu Objawień.

 Każda Boża Interwencja ma na celu zmienić serca i przyprowadzić dusze

bliżej Boga.

Jeśli pozwalacie, żeby duma była powodem fałszywego  rozeznania,

wówczas nigdy nie odczujecie w sercu tego,  co Niebo tutaj oferuje.

Bądżcie sklonni w waszych sercach do wiary, a nie  do  niewiary. „

List Sw. Pawła do Zydów – rozdz. 2:4, 3:7-8,12

Konspekt : Potwierdzenie Bożej Interwencji dla wierzących przez znaki, cuda,

wszelaką moc i  zesłanie Ducha Sw.

Zachęta dla niewierzących,  żeby w momencie , gdy usłyszą głos Ducha Sw.,

nie zatwardzali swoich serc i nie odwracali  się od Boga Zywego.

” Gdy Bóg też poświadczał  znakami, cudami i rozlicznymi mocami

i rozdawaniem Ducha Sw. według Woli swojej. „

” Przeto jak mówi Duch Sw. : Dziś  jeśli usłyszycie głos Jego, nie

zatwardzajcie serc waszych, jak w rozgoryczeniu w dzień kuszenia

na puszczy, gdzie Mnie kusili ojcowie wasi: doświadczali i patrzyli

na dzieła Moje…”

Baczcie bracia , żeby przypadkiem  kto z was nie miał  złej ochoty

do niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga Zywego.”

Wersety Pisma Sw. wg Ignacego czyat Błogosławiona Matka.

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.


Archiwa