objawienia w Ohio i oredzia

Swięty Tomasz z Akwinu mówi


Grudzień  30  2014

Publiczne

Swięty Tomasz z Akwinu mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Po to, żeby wszystkie inne cnoty mogły zakwitać w sercu – pokora i miłość

muszą być ze sobą zjednoczone.

O ile tak nie jest  – to znaczy, że wszystkie cnoty są fałszywe.

Fałszywe cnoty są pozorne, na pokaz.

Wiec zauważcie, że tak jak ufność jest dobrym owocem miłości i pokory,

wspólnie kooperujących ze soba w duszy – tak samo i wybaczenie.

Wybaczenie wypływa z pokornego i kochającego serca.

Takie serce nie hołduje w sobie urazy i nie szuka powodu do gniewu.

Lecz przeciwnie, pokorne i kochające serce , dąży do wybaczenia

w Swiętej Miłości.

Ono bierze pod uwagę jedynie to, jaki wpływ będzie mialo niewybaczenie

na innych a nie na siebie samego.

Jest to bardziej bezinteresowna miłość.

Pokora i miłość są szatą wszelkch cnót.”

List Sw. Pawła do Kolosan – rozdz. 3:12-14

 ” Jako wiec wybrańcy boży, święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne

miłosierdzie , dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich

i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał zarzut przeciw drugiemu:

jak Pan wybaczył wam , tak i wy ! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość,

która jest więzią doskonałości.”

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego czyta Sw. Tomasz z Akwinu.  

 

 

Comments are closed.


Archiwa