objawienia w Ohio i oredzia

Blogoslawiona Matka mówi


Styczeń  30  2015

Publiczne

Nasza Pani ukazuje się jako ” Maryja – Ucieczka Swiętej Miłości.”

Ona mówi :” Chwała Jezusowi.”

” Pierwszym krokiem do życia w Swiętej Miłości – jest wybranie

Swiętej Miłości.

Przez cały dzień należy nieustannie dokonywać tego wyboru.

Wejście do 1-szej Komory ( N.Zj.Serc) do tego zachęca.

Jest bardzo ważne, żeby dusza ustaliła, w jakim  kierunku będzie

postępować w myśli, słowie i czynie.

Czy one wypływają z inspiracji  zła czy dobra ?

Oczywiście, jasną sprawą jest, że  obecny świat funkcjonuje pod

inspiracją zła.

Ewidentny jest również fakt,  ukazywania zła pod pozorem dobra.

Serce, które w pełni się z tym nie zgadza – staje się łatwą zdobyczą dla

Szatana. 

Drogie dzieci, nie okazujcie samozadowolenia z siebie , gdyż Szatan

najlepiej wie , jak przefiltrować każde serce.

On zna wasze słabości i waszą siłę. Proszę , żebyście go rozpoznawali ,

w każdym niepokoju, w każdej nieudolności w cnocie oraz okazji

do zniechęcenia.

Czytajcie każde Orędzie, które wam przekazuję tak, jak gdybym

konkretnie do was mówiła.

Pragnę, żeby nasze serca biły harmonijnie w każdym obecnym

momencie.”

List Sw. Pawła do Efezjan – rozdz. 6:10-17

Konspekt : Nałóżcie Boża zbroję i odpierajcie ataki zła, trwajcie w Prawdzie

i w świętości.

” W końcu, bądżcie mocni w Panu – siłą Jego Potęgi. Obleczcie pełną

zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw

Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych

ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weżcie na siebie pełną zbroję Bożą , abyście w dzień zły zdołali

się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc ( do walki), przepasawszy biodra wasze Prawdą  i oblókłszy

pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość

(głoszenia) dobrej nowiny o pokoju.

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie

zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego.

Weżcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest Słowo Boże… „

Werstet z Pisma Sw. wg Ignacego – czyta Błogosławiona Matka.

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

Comments are closed.


Archiwa