objawienia w Ohio i oredzia

Najważniejsze modlitwy „Na Dziś”, ku przemianie świata.


Styczeń  12  2015

Zadanie dla tych, którzy wierzą w te przesłania i chcą pomóc

Naszym Zbawcom w przemianie świata.

Potraktujmy te Modlitwy jako nasz codzienny Dar dla Nieba.

Luty 17  2013 

Blogosławiona Matka mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Powierzam wam kolejną dewocję, która powinna być

rozpowszechniona po świecie.   

Są to modlitwy ku ” Załosnemu Sercu Jezusa”.

Mój Tytuł ” Ucieczka Swiętej Miłości”  - jest pocieszeniem

ze strony Jezusa w tych obecnych czasach.

Modlitwy do ” Zjednoczonych Serc”  – to duchowy środek

przeciw złu, a pielgrzymka  przez ” Swięte Komory”  - jest

drogą, wiodącą do Bożej Woli.

Natomiast Modlitwy do „ Załosnego Serca Jezusa” - są

ukojeniem ran, zadanych Jego Najcenniejszemu Sercu 

przez dusze, które nie traktują poważnie swojego zbawienia 

oraz tych, którzy zamiast Prawdy, przyjmują błąd.

Jezus pragnie złagodzić skalę  nadchodzącej Sprawiedliwości,

lecz On potrzebuje waszej pomocy.

Nabożeństwo do Jego Załosnego Serca, może powstrzymać  Rękę

Sprawiedliwości oraz osłabić ciosy, które wiszą nad wami.

Proszę o rozpowszechnianie tej modlitwy :

                Modlitwa do Załosnego Serca Jezusa.

         ” Załosne Serce Jezusa - w każdym obecnym momencie,

           wspieraj każdą duszę, żeby mogła rozpoznać potrzebę

          zapracowania na własne zbawienie.

          Ujawnij duszom te drogi, które je separują od Ciebie

          oraz ból jaki zadają Twojemu Sercu.

         Przyprowadż każdą duszę do Swiatła Prawdy, żeby już

         więcej nie raniła Twego Załosnego Serca. „

Lipiec  26  2013

 Jezus mówi :   ” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele.”

” Ty wiesz, że Moje Serce boleje z powodu utraty dusz w drodze aktu  

nadużycia władzy oraz kompromisu wobec Prawdy.

  Pragnę dzisiaj przekazać : „  Poświęcenie  się Mojemu  Załosnemu

 Sercu” które posłuży wam  jako zadośćuczynienie i pokutę ku

Mojemu  Sercu,  o ile jest szczerze oferowane.

                              Poświęcenie się  Załosnemu Sercu Jezusa

                         „Drogi Jezu – całym sercem pragnę ukoić Twoje

                           Załosne Serce.

                          Ty widzisz jak dusze ześlizgują się do potępienia

                          w każdym obecnym momencie z powodu

                          nadużycia władzy i kompromisu wobec Prawdy

                          Przyjmij moje małe i wielkie krzyże, które dżwigam,

                          jako pokutę  za Kolce i Rany Twojego Załosnego Serca.

                          Proszę, skoryguj sumienia, żeby żyły w Prawdzie

                          a ci, którzy są na czele jakiejkolwiek władzy, rządzili

                          w sprawiedliwości. „

                                                                                        AMEN

 

Comments are closed.


Archiwa