objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Styczeń, 2015

Styczeń  29  2015

Publiczne

Swięty Tomasz mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Kiedy dusze są pochłonięte egoistyczną miłością- co jest przesadą,

wtedy mają problemy z rozpoznaniem i unikaniem grzechów w myśli,

słowie i czynie.

Gdyż, koncentrująca się na sobie miłość, doprowadza duszę do tego,

że ona wybiera to,  co chce, a nie to, czego Bóg pragnie.

Zycie w Swiętej Miłości oznacza życie w Bożej Woli.

Dusze, które dokonują wyboru, żeby żyć w Swiętej Miłości – wybierają

najpierw miłość do Boga i bliżniego, a potem do siebie.

Gdyby tylko światowi liderzy rządzili zgodnie z prawem Swiętej Miłości…

Lecz w obecnej sytuacji,  nieudolna miłość, polegająca na koncentrowaniu

się na sobie – rządzi wieloma narodami i instytucjami.

Nawet gorszą sprawą jest działanie pewnych liderów pod pozorem

socjalnych zmian, jako sposobu do zdobycia większej władzy .

Oni mówią i działają tak, jak gdyby pomagali nieuprzywilejowanej klasie,

lecz tak naprawdę, nieuprzywilejowana klasa staje się bardziej zależna

od nieudolnych liderów.

Dlatego, ważne jest, żeby egoistyczne serca , nie były stawiane

w roli przywódcy. 

Ich przywództwo wiedzie jedynie ku własnym korzyściom.

Egoizm jest zawsze gruntem dla grzechu oraz błędnego przywództwa. „

List Sw. Pawła do Efezjan – rozdz. 3:14-19

Konspekt : ” Modlitwa, żeby Moc Ducha Sw. oraz Miłość Jezusa Chrystusa, Która

przewyższa wszelką wiedzę – były zakorzenione i napełniły każde serce.”

” Dlatego, zginam kolana moje przed Ojcem,od Którego bierze nazwę

wszelki ród na Niebie i na ziemi, aby według bogactwa  swej Chwały,

sprawił w was przez Ducha Swego wzmocnienie siły wewnętrznego

człowieka.

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście

w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi,

zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość

i głębokość i poznać Miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę,

abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą.”  

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego – czyta Sw. Tomasz z Akwinu.

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Styczeń, 2015.

Archiwa