objawienia w Ohio i oredzia

Dobry lider …żyje wg moralnych standartów prawdy.


Luty  27  2015

Publiczne

Jezus jest tutaj z Sercem ujawnionym. Mówi :  ” Ja jestem waszym

Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Pragnę zarysować wam postać dobrego i  godnego lidera.

Taki lider ma przede wszystkim w swoim sercu własne korzyści.

Nie pozwala, żeby wladza, reputacja lub miłość do pieniędzy – miały

wpływ na jego decyzje.

Godny lider jest odzwieciedleniem Resztki Wiernych – gdyż on żyje

według moralnych standartów prawdy.

U dobrego lidera nie ma podstępu – ukrytych spraw ,  jest on  otwarty

i prawdomówny we wszelkich poczynaniach.

Z tego powodu jest godny zaufania.

W obecnym świecie – jest tylko parę  przykładów takich liderów.

Polityka rządzi sercami i decyzjami.

Uczciwość jest synonimem Prawdy.

Prawda wymaga  jasności – przejrzystości – faktów.

Rolą większości liderów jest troska o siebie, swoją ważność,

reputację i  wspinanie się  po drabinie sukcesu.

O ile pragniecie iśc za Mną – nie  możecie popierać takich

liderów. „

1-szy List Sw. Pawła do Tesaloniczan – rozdz. 2:3-6

 Konspekt – Motywem liderów do głoszenia Ewangelii – powinno być to, co najbardziej

podoba się Bogu i jest zgodne z Jego Wolą, a nie to, co jest akceptowalne i uważane za

godne chwały przez człowieka.

” tak aby nikt się i chwiał pośród ucisków. Po to bowiem jak wiecie,

zostaliśmy ustanowieni. Albowiem, gdy pośród was przebywaliśmy,

zapowiadliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też jak wiecie

sie stało.

Dlatego, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem (go) , aby abadał wiarę

waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie okazał

się daremny.

Teraz – kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas  i kiedy doniósł nam

radosną wieść o wierze i miłości waszej , a i o tym, że zawsze zachowujecie

o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie  jak

my was- zostaliśmy dzięki wam bracia pocieszeni przez wiarę waszą we

wszelkiej potrzebie  i naszym ucisku. „

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego – czyta Jezus.

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

Comments are closed.


Archiwa