objawienia w Ohio i oredzia

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia


Marzec  30  2015

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele.”

” Po  Niedzieli Palmowej - wiele razy rozmawiałem z Apostołami

o tym, co miało póżniej nastąpić – o Mojej Męce i Smierci – lecz mówienie

o tym, a doświadczanie – to dwie różne sprawy.

Oni nie byli w stanie tego pojąć - chociaż tak bardzo starałem się 

ich do tego przygotować.

W tych dniach -  mówię do was o Mojej Sprawiedliwości ,

o konsekwencjach waszych czynów oraz w ogólności o stanie serca

świata.

Lecz wy nie rozumiecie ani długości ani szerokości  Mojej Sprawiedliwości

i tego,  że  musi być na was zesłana .

Gdybyście to rozumieli,  unikalibyście grzechu i  wszystko uczynili,

by okazać posłuszeństwo  Dekalogowi.

Zadną miarą to,  co jest  szare  pomiędzy dobrem a złem, nie byłoby

tolerowane.

I wtedy Wola Mojego Ojca rządziłaby  w każdym sercu.

Lecz w  obecnej sytuacji  -  Ja otaczam Reszkę  Wiernych,

mając nadzieję,  że Ją powiększę oraz umocnię ich postanowienia.

Resztka Wiernych – To przebłyski Nowej Jerozolimy – nadzieja

na przyszłość. „

List Sw. Pawła do Rzymian – rozdz. 1:18

” Albowiem gniew Boży ujawnia się na wszelką  bezbożność

i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają Prawdzie

pęta. „

List Sw. Pawła do Efezjan – rozdz. 5:6-11

Konspekt -  Obowiązek dzieci Swoatła do odrzucenia ciemności i życia

w Swietle Prawdy.

” Niechaj was nikt nie zwodzi prożnymi słowami, bo przez te grzechy

nadchodzi gniew boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic

wspólnego !

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście Swiatłością

w Panu, postępujcie jak dzieci światłości !

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość

i prawda. Badajcie , co jest miłe Panu.

 I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemnośći, a raczej

piętnując i nawracając. ( tych co tak czynią ) „

 

Comments are closed.


Archiwa