objawienia w Ohio i oredzia

” Ucieczka Swiętej Miłości” mówi


Kwiecień  28  2015

Publiczne

Nasza Pani przychodzi jako ” Ucieczka Swiętej Miłości”.

 Ona mówi : ” Chwała Jezusowi”.

” Ponownie dzisiaj przychodzę, niosąc Swiatło Prawdy dla wszystkich 

ludzi i wszystkich narodów.

Tą Prawdą jest Swięta Miłość, która nie dotyczy tylko paru,  lecz 

wszystkich.

Swięta Miłość nie wpłynie na zmianę serc, o ile serca nie otworzą się

na działanie Ducha Sw. – Ducha Prawdy.

I podobnie , Męka i Smierć Mojego Syna nie miała wpływu na serca

które nie były otwarte na Ducha Sw.

I w rezultacie rozpowszechniła się herezja i apostaza, które do dzisiaj

są kontynuowane. 

To wewnętrzna istota – dusza – musi rozpoznawać Prawdę.

Prawda niesie ze sobą pokój.

Kompromis wobec Prawdy – wywołuje zamieszanie i niepokój.

Dopóki dusza nie rozpozna i nie przyjmie Prawdy, będzie zawsze

niespokojna i przenikliwa.

Musicie zdawać sobie sprawę, że ludzkie opinie nie zawsze są oparte

na Prawdzie , a zbyt często wypływają z  egoistycznych interesów.

Często liderzy ulegają tej pokusie. Jest to metoda nadużycia

władzy.  

To, że  mówię o tych sprawach, niczego nie zmieni, chyba , że jesteście

otwarci na Ducha Prawdy. „

List Sw. Judy  – rozdz. 17:23

Konspekt -  Zawsze troszczcie się o Naukę Kościoła, przekazaną przez Apostołów

zgodnie z Tradycją Wiary, którzy powiedzieli, że przy końcu czasów będą tacy,

którzy będą szydzili z Kościoła, bezbożnie rozpowszechniając herezję i apostazę

odpowoednio do ich wlasnych interesów .

Tacy ludzie , zmyslowi nie mają Ducha Sw. i doprowadzają do podzialów w Kościele.

Lecz wy wzmacniajcie Kościół zawsze modląc się w Duchu Sw.

Miejcie miłośc Bożą w sobie , zawsze żyjąc według  Bożej Miłości i Miłosierdzia.

Upominajcie tych, którzy błądzą w wierze ( heretyków i apsotatów).

Okazujcie im miłosierdzie przez modlitwę, jednocześnie unikając skażenia z powodu

ich błędnej idei.

” Wy zaś umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były

zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,

gdy mówili do was , że w ostatnich czasach pojawią się szydercy,

którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to

powodują podziały,  a sami są cieleśni i Ducha nie mają.

Wy zas umiłowani, budując samych siebie na fundamencie  waszej

najświętszej wiary , w Duchu Sw. się módlcie  i w miłości Bożej

strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego

Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.

 Dla jednych miejcie litość , dla tych, którzy mają watpliwości;

ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą,

mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. „

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego – czyta Ucieczka Swiętej Miłości.

Comments are closed.


Archiwa