objawienia w Ohio i oredzia

” Ucieczka Swiętej Miłości ” mówi


Kwiecień  12  2016

Publiczne

Maryja, ” Ucieczka Swiętej Miłości ” mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Zbliża się czas, a niektórzy z was już tego doświadczają, że ci,

którzy wiernie trzymają się Tradycji Wiary, będą wyszydzani

i wyśmiewani.

Ja przychodzę, żeby wam zaoferować ” Ucieczkę Mojego Serca „,

która jest dostępna w drodze inwokacji ” Maryjo, Opiekunko Wiary,

przybądż mi z pomocą „.

Wielu ludzi, którzy są ważni w oczach człowieka,  będzie jawnie wam

oponowąć oraz zniechęcać do udziału w modlitwach, w tym miejscu,

co zresztą do tej pory czynili.

Musicie stać nieugięcię w Tradycji Wiary, gdyż ona szybko zanika.

Haos i dwuznaczna postawa przywództwa ma na celu osłabić stałą

wiarę oraz  i doprowadzić do kompromisu z Prawdą.

To nigdy nie pochodzi od Boga.

Naruszanie Tradycji Wiary, żeby spełniała życzenia człowieka – jest złem.

Liderzy – nie ważne którzy – są odpowiedzialni przed Bogiem, a nie

przed człowiekiem.

Tytuł i wladza na świecie nie sprawi, że pozorna prawda stanie się

Prawdą.

Uważajcie na Moje dzisiejsze słowa. „

* Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine OH

2-gi list Sw. Pawła do Tymoteusza – rozdz. 1:13-14

Konspekt : Trwajcie w Tradycji Wiary, nauczanej przez Jezusa Chrystusa i Ducha Sw.

który czuwa nad Depozytem Wiary.

” Miej wzór zbawiennych słów, które ode Mnie słyszałeś w wierze

i w miłości w Chrystusie Jezusie. Dobra powierzonego strzeż przez

Ducha Sw., który w nas mieszka. „

2-go list Sw. Pawła do Tymoteusza – rozdz. 4:1-5

Konspekt : Gorliwie nauczajcie Prawdy zgodnie z Doktrynami Wiary w sezonie

i poza sezonem, ganiąc, błagając, udzielając nagany z cierpliwością i głęboką

nauką, gdyż przyjdzie czas, kiedy nie wszyscy przyjmą zdrową naukę,

lecz pójdą za wlasnymi pragnieniami, odchodząc od Prawdy i akceptując błędną

naukę i doktryny.  

” Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził

żywych i umarłych, przez przyjście Jego i Królestwo Jego;

głoś słowo, nalegaj w porę i nie porę, przekonywaj, proś, karć z wszelką

cierpliwością i nauką.

Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według

własnych pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe

pochlebstwa i od prawdy słuch z pewnością odwrócą , a obrócą się

ku baśniom.

Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty,

posługiwanie twoje wypełniaj. Bądż trzeżwym. „

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego czyta Ucieczka Swiętej Miłości.

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

Comments are closed.


Archiwa