objawienia w Ohio i oredzia

Brak odpowiedzi na łaskę, wiedzie duszę do poczucia samozadowolenia.


Lipiec  30  2016

Publiczne

Nasza Pani przychodzi jako ” Ucieczka Swiętej Miłości „.

Ona mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Drogie dzieci, przyjdżcie do Ucieczki Mojego Serca, która udzieli wam

łaski oraz wsparcia w waszych największych staraniach.

Wtedy z łatwością ujrzycie drogę, na którą wzywa was Jezus .

Bez pomocy Mojej łaski, droga przed wami pozostanie zaciemniona.

Nie będziecie mogli zauważyć przeszkód, które są na tej drodze.

Bardzo często dokonujecie wyborów, które nie są zgodne z Bożą Wolą,

dlatego żyjecie w zamieszaniu.

Brak odpowiedzi na łaskę, wiedzie duszę do poczucia zadowolenia z siebie.

Stan samozadowolenia jest podgrzewany przez brak zdolnosci 

w odróżnianiu dobra od zła.

Ten duch utrzymuje się w sercu świata.

Lecz łaska wam pomoże i uświadomicie sobie zarówno tę sprawę jak

i konieczność modlenia się w tej intencji.

O ile słuchacie tych Orędzi,  w takim razie jesteście odpowiedzialni za

modlenie się o ukazanie wam  sposobów ich rozpowszechniania.

Laska was oświeci. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

Comments are closed.


Archiwa