objawienia w Ohio i oredzia

Nie popierajcie korupcji i nie pozwalajcie, żeby korupcja wami rządziła.


Sierpień  14   2016

Uroczystość Swiętego Maksymiliana Kolbe.

Maryja , ” Ucieczka Swiętej Miłości ” mówi :” Chwała Jezusowi”.

” Czasami cale narody  z powodu skorumpowanego lidera,  idą na

kompromis z Prawdą.

Najbardziej extremalnym przykładem takiej postawy, były Nazistowskie

Niemcy.

Oczywiście wasz naród nie popiera takiego zła.

Niemniej, czas udowodnił, że miliony ludzi zlekceważyło poważne błędy,

a nawet kłamstwa po to, żeby udzielić wsparcia temu, który absolutnie nie

nadaje się na lidera. 

Jest to cień szatańskiej zdrady w sercach.

Swięty, którego dzisiaj honorujecie Maksymilian Kolbe – oddał życie, kiedy

doświadczył niesprawiedliwości ze strony tych, którzy popierali fałszwyego

lidera.

W dzisiejszych zmaganiach o władzę, ludzie nie biorą pod uwagę tego, co kto

popiera lub jakie rozwiązania proponuje. 

Gdyby morale były poważnie traktowane, co być powinno, aborcja nie byłaby

przedmiotem dyskusji i nie miałaby wpływu na polityczny punkt widzenia.

Lecz dzisiaj, ludzie wybierają zgodnie z własnymi opiniami, a nie Bożymi.

Ponownie przychodzę, żeby uprzytomnić wam drogę, którą powinniście

rozważyć dla dobra waszego kraju.

Nie popierajcie korupcji i nie pozwalajcie, żeby korupcja wami rządziła.

Dobry lider powinien być uczciwy i otwarty.

Taki lider niczego nie ukrywa.

On nie hołduje własnym ambicjom, lecz ambicji służącej dobru swoich

zwolenników.

I w tym świetle powinniście rozważyć swoje przyszłe decyzje wyborcze. „

Comments are closed.


Archiwa