objawienia w Ohio i oredzia

…żaden naród nie może prosperować niezależnie od innych.


Grudzień  20  2016

Publiczne

” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. „

” Ekonomiczny krach w innych krajach, może wpłynąć ujemnie na

waszą ekonomię.

Nawet,  jeśli wasz prezydent – elekt podejmie odpowiednie kroki w celu

umocnienia ekonomii, to jednak żaden naród nie może prosperować

niezależnie od innych.

Dlatego, módlcie się o ekonomię wszystkich krajów.

Módlcie się, żeby globalna ekonomia nie objęła swoim zasięgiem

większości świata, uzależniając ją od kaprysów jednego lidera. „

Comments are closed.


Archiwa