objawienia w Ohio i oredzia

Uroczystość Sw. Katarzyny ze Sieny


Kwiecień  29  2017

Sw. Katarzyna ze Sieny mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Pierwszym krokiem, który otwiera serce do wiary jest :

wierzyć w to, że Niebo może wszystko uczynić w drodze łaski.

Weżmy na przykład tę Misję * – ten teren Objawień. **

W tym miejscu, pole sojowe zostalo zamienione na cudowne

miejsce Objawień.

Zeby serce otworzyło się do łaski, która jest tutaj oferowana,

dusza musi sama zdecydować, czy ta Misja jest godna wiary.

Następnie, powinna wziąć pod uwagę wpływ tej Misji na świat,

A więc, czy mają miejsce uzdrowienia i nawrócenia ?

Czy ta Misja oferuje głęboką duchowość ?

Byloby bardzo trudno zignorować tak pozytywne aspekty

tej Misji po to, żeby udowodnić, że te Objawienia nie są godne

wiary.

Otwarte serce doszukuje się Prawdy. Taka dusza, nie rości sobie

pretensji, że już wszystko wie i dlatego nie potrzebuje jakiejś dodatkowej

łaski.

Otwarte serce rozpoznaje pozytywny wpływ ze strony łaski i dlatego 

chętnie na nią odpowiada. „

* Ekumeniczna Misja Swietej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine.

1-szy List Sw. Pawła do Koryntian – rozdz. 2:12-13

Konspekt : Duch Sw. uczy Prawdy Bożej Mądrości, która nie może być

wyjaśniona według ludzkiej madrości.

” Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, Który jest

z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi

słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając

duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha . ”   

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego czyta Sw. Katarzyna ze Sieny.

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

Comments are closed.


Archiwa