objawienia w Ohio i oredzia

Musimy wspólnie się troszczyć o duchowy stan świata.


Maj  30  2017

Publiczne

Maryja, ” Ucieczka Swiętej Miłości ” mówi : ” Chwała Jezusowi „.

„Z matczynej troski i litości dziś przychodzę i jak zwyklę poszukuję dla was

dobra.

W tych dniach, musimy wspólnie się troszczyć o duchowy stan świata, gdyż

od tego zależy kurs ludzkich wydarzeń.

Kiedy w sercach nie ma Swiętej Miłości – wtedy wszelkie zło się przyczepia

i egzystuje.

Brak Swiętej Miłości w sercach, jest również powodem, że zło jest coraz

trudniejsze do odróżnienia .

Zeby żyć w Swiętej Miłości, ludzie wcale nie muszą się identyfikować

z Tą Misją *, lecz muszą pozwolić, żeby Boże Przykazania panowały w ich sercach,

gdyż w przeciwnym razie, będą podążać za fałszywymi bogami i fałszywymi

nauczycielami.

Dzisiaj jest to dość popularne, że ludzkie opinie liczą się bardziej niż Boże 

Przykazania.

Lecz Ja przychodzę, żeby jak zwykle zachęcać do życia w Swiętej Miłości,

bez której świat kreuje dystans pomiędzy własnym kursem działania,

a Boga Bożą Wolą.

Moja Misja polega na przekazaniu wam tej informacji.

Natomiast waszą Misją jest jej rozpowszechnianie . „

List Sw. Pawła do Tymoteusza – rozdz. 4:1-2, 7-8

Konspekt : ” Jest to proroctwo o apostazie, która będzie miała miejsce u schyłku

czasów oraz ostrzeżenie , żeby nie paść ofiarą oszustwa z powodu ludzkich

argumentów.

Mamy zdawać się na wiarę i zawsze koncentrować na dojrzewaniu w świętości. ”

” Duch zaś otwarcie mówi , że w czasach ostatnich niektórzy odpadną

od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.

Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie

napiętnowane. „

” Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie ! Sam zaś ćwicz się

w pobożności ! Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność

zaś jest przydatna do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego

i tego, które ma nadejść. „

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego czyta ” Maryja – Ucieczka Swiętej Miłości. ”

Konspekt podany przez duchowego powiernika.

 

Comments are closed.


Archiwa