objawienia w Ohio i oredzia

Bóg Ojciec mówi


Czerwiec  29  2017

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” Ja jestem Ojcem każdej generacji. „

” Dzisiaj podczas tej generacji, chcę nawiązać relacje z rodzajem

ludzkim, oparte na fundamencie miłości.

Ja nie mogę usprawiedliwić człowieka za to, że lekceważy dobro

i zło, dopóki Moja Sprawiedliwość nie będzie usatysfakcjonowana.

Dlatego z wielką miłością w sercu, którą mam do każdego grzesznika,

przychodzę żeby pomóc rodzajowi ludzkiemu, przygotować się na

przyjście Mojej Sprawiedliwości.

Wszyscy doświadczą Mojej Sprawiedliwości w ten lub inny sposób.

Dobry ucierpi, lecz za pomocą tytułu ” Ucieczki Swiętej Miłości „,

otrzyma pocieszenie w Sercu Swiętej Dziewicy.

Natomiast ci, którzy nie żyją w sprawiedliwości, czyli niezgodnie

z Prawdą Moich Przykazań - ucierpią najbardziej, zwłaszcza, że

ich własne grzechy będa im ujawnione.

Przychodzę dzisiaj, jako Kochający Ojciec, żeby usilnie namawiać

rodzaj ludzki do pokuty.

Pomóżcie Mi zanieść prawdę do serca świata.

Prawda nie może być zmieniana i dopasowywana do potrzeb 

dzisiejszych czasów.

Nie będziecie mogli pertraktować z Moją Sprawiedliwością, która 

nadejdzie.

2-gi List Sw. Pawła do Tymoteusza,  rozdz. 4:1-5

” Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, Który będzie sądził

żywych i umarłych, przez Przyjście Jego i Królestwo Jego :

głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonuj, proś, karć z wszelką

cierpliwością  i nauką.

Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie scierpią, ale według

swoich pożądliwości , zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy

chciwe pochlebstwa i od prawdy słuch z pewnością odwrócą,

a obrócą się ku baśniom.

Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty,

posługiwanie swoje wypełniaj.

Bądż trzeżwym. „

Wersety z pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) _ czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa