objawienia w Ohio i oredzia

Całkowity brak poszanowania dla Moich Przykazań rozlewa się po świecie natury.


Lipiec  20  2017

Poraz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem, Teraz Wieczny, Stwórca każdego

obecnego momentu. „

” Uroczyście wam mówię, że wszystko, co ma miejsce w naturze,

jest odzwierciedleniem wolnej woli człowieka.

Kiedy człowiek z miłości do Mnie, szanuje Moje Przykazania,

wtedy Ja dbam o jego dobro.

Całkowity brak poszanowania dla Moich Przykazań – rozlewa się

po świecie natury.

Kiedy człowiek żyje w harmonii z Moimi Przykazaniami, wtedy

Ja jestem w harmonii z nim.

Ale w obliczu nieposłuszeństwa – Moja Ręka Opieki zaczyna się

wycofywać.

Weżcie na przykład historię Noego.

Człowiek musi zrozumieć, że wszystkie jego wybory, mają wpływ

nie tylko na jego serce, ale  również na całe otoczenie, w którym

żyje.

Zrozumienie tych rzeczy – może przynieść poprawę kursu

naturalnych wydarzeń. „

Proroctwo Amosa – rozdz. 2:4-5

” Dla trzech występków Judy i dla czterech, nie odwrócę tego,

przeto, że odrzucił Zakon Pański, a Przykazań Jego nie zachował,

bo ich zwiodły bałwany, za którymi chodzili ojcowie ich.

I puszczę ogień na Judę i pożre domy Jeruzalem. „

Wersety z Pisma Sw wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa