objawienia w Ohio i oredzia

Największym grzechem w dzisiejszym świecie jest obojętność…


Sierpień  30  2017

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” Ja jestem Bóg – Ojciec przeszłości, 

terażniejszości oraz tego, co nadejdzie. „

„Po raz kolejny     mówię do świata o bezprecedensowej sprawie,

czyli o akceptacji grzechu.

Największym grzechem w dzisiejszym świecie jest obojętność

wobec dobra i zła.

Ta obojętność ma posmak wyborów serca świata.

Jest łatwo zauważyć zło u lidera, który lekceważy pokój

i bezpieczeństwo na świecie.

Niemniej,  z powodu obojętności wobec dobra i zła, prawda

takiego ( zlego ) lidera urasta do potęgi.

Apeluję do wszystkich liderów, którzy wykazują zdrowy rozsądek

i głębokie poczucie moralne – żeby się wspólnie zjednoczyli, 

i skonfronotowali  złych liderów.

Jeśli to uczynicie, możecie być pewni, że Ja umocnię wasze wysiłki.

Uważajcie, żeby polityczne ambicje was nie podzieliły.

O ile złe przywództwo nie będzie skonfrontowane i przewyciężone,

wtedy wasza polityczna kariera również się skończy. „

+++

!-sza KSIEGA  MACHABEJSKA

rozdz. 2:61-64

” I tak rozmyślajcie z pokolenia na pokolenie, że wszyscy, którzy w Nim

nadzieję pokładają nie słabną.

A nie bójcie się słów człowieka grzesznego , bo chwała  jego to gnój

i robactwo ; dziś się wywyższa, a jutro się go nie znajdzie, gdyż się

obrocł w ziemię swą, a myśl jego zginęła.”

+++

MADROSC  SYRACHA

rozdz. 10:1-5

” Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi,

a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane.

Jaki wladca ludu, tacy i jego ministrowie,

jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy.

Kró bez nauki, zgubi swój lud,

a madrość władców zbuduje miasto.

W ręku Pana są rządy na ziemi,

w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego władcę .

W ręku Pana spoczywa powodzenie męża.

On osobie prawodawcy udziela swej chwały. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa