objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Sierpień, 2017

Sierpien  29  2017

Publiczne

Ponownie Ja, ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Jestem Który Jestem – Pan Wszechświata. „

” Każdy element jest pod Moim Dominium. Moich Poleceń słuchają

wiatry, słońce i deszcz.

Więc dlaczego rodzaj ludzki obawia się przylgnąć do Mnie oraz ufać

w Moją Opatrzność, nawet, jeśli często przychodzi w nieoczekiwany

sposób.

Doświadczenia nadchodzą, gdyż są przygotowane dla każdego wieku.

Jest to test Swiętej Miłości w sercach.

Nie pogardzajcie tym testem, lecz każdy z nich wykorzystujcie w celu

umocnienia Swiętej Miłości w sercu świata.

Módlcie się, żeby przez zasługę wytrwałych – każde doświadczenie

było skrócone i stalo się latwiejsze do zniesienia. 

Poddawajcie się w drodze akceptacji ( doswiadczeń ).

Kiedy się poddajecie – to znacz, że ufacie Mnie.

Ufność jest vehikułem, który pozwala, żeby Moja Ręka zajęła się

szczegółami.

Ufność we Mnie – to porażka Szatana. ‚

+++

MADROSC  SYRACHA

rozd. 10:12-13

” Początkiem pychy czlowieka jest odstępstwo od Pana *,

gdy odstąpił sercem od swego Stworzyciela.

Albowiem początkiem pychy – grzech,

a kto się da jej opanować, zalany będzie obrzydliwością.

Dlatego Pan zesłał przedziwne kary

i takich doszczętnie zatracił. ”

+++

Wersety z Pisma Sw wg  Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Sierpień, 2017.

Archiwa