objawienia w Ohio i oredzia

Porzućcie dumę i niezależność od Mojej Woli.


Wrzesień  29  2017

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Panem każdego obecnego momentu.

Ja kreuję obecny moment szczególnie po to, żeby przybliżyć czlowieka

do Mnie – do Mojej Bożej Woli.

Kiedy rodzaj ludzki wybiera zło zamiast dobra, Ja muszę zmienić

Moją Wolę i tak pokierować siecią wydarzeń, żeby mu pomóc wrócić

do Mnie.

Ostatnio na świecie występuje wiele tragicznych, naturalnych wydarzeń.

Dobrym owocem jest to, że ludzie się jednoczą i sobie wzajemnie pomagają.

Ja nie mogę wam obiecać, że te tragedie się skończą.

Dopóki będzie trwał haos w sercach, ten sam haos będzie odzwierciedleniem

w naturze.

Ja potrzebuję ludzkiej współpracy z Moją Wolą.

Katastrofy, których doświadczacie są konsekwencją działań człowieka,

będących w separacji z Moją Wolą – czyli z Moimi Przykazaniami.

Nikt nie może być dla siebie bogiem.

Porzućcie dumę i niezależność od Mojej Woli.

Nie rozumiecie, że powodem tych nieszczęść jest dystans, który kreujecie

pomiędzy waszymi sercami a Moim. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5:15-17

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy

ale jako mądrzy . Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć,

co jest Wolą Pana. ”

 

Comments are closed.


Archiwa