objawienia w Ohio i oredzia

Każdy, kto spełnia rolę lidera, jest odpowiedzialny za przewodzenie swoim wyborcom, w Swiętej Miłości.


Pażdziernik  28  2017

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojcem wszystkich wieków, Stwórcą

Wszechświata. „

” Celem tej Misji * jest zbawienie każdej duszy.

Każdy, kto stanie w obliczu Sądu Mojego Syna – będzie rozliczony

ze swego posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa Moim Przykazaniom.

Moje Przykazania są otoczone Swiętą Milością.

Każdy, kto spełnia rolę lidera, jest odpowiedzialny za przewodzenie

swoim wyborcom w Swiętej Miłości.

I nie ma o tym żadnej dyskusji.

Jest grzechem nie wybierać Swiętej Miłości – ale przewodzić innym

z dala od Swiętej Miłości – jest abominacją.

Gdybyście mogli tak jak Ja,spoglądać w ludzkie serca, wtedy byście

zobaczyli podstępne zło, które się zakorzeniło w organach rządowych,

w świecie rozrywki lub w businesie, a to jedynie kilka przykładów.

Zło jest ukazywane jako dobro i wolność, natomiast dobro jako naiwne

i niedoinformowane.

Módlcie się o mądrość, która ujawnia dobro jako przeciwieństwo zła.

* Ekumeniczna Misja siętej i Bożej Milości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 2 : 6 – 8

” …Który odda każdemu, według uczynków jego;

tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają

chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne.

Tym zaś, którzy są przekorni i za prawdą nie chcą pójść,

a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie. ”

rozdz.  2 : 13

” Nie ci bowiem, którzy sie przysłuchują czytaniu Prawa,

są sprawwiedliwi wobec Boga , ale ci, którzy Prawo wypełniają

będą usprawiedliwieni. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa