objawienia w Ohio i oredzia

Uroczystość Chrystusa Króla.


Listopad  26  2017

Uroczystość Chrystusa Króla

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem waszym Niebieskim Ojcem – Panem

Wszelkiej Kreacji. „

” Dzisiaj Kościoł obchodzi Uroczystość Chrystusa Króla.

Dzieje się tak dlatego, gdyż Mój Syn był Mi posłuszny – aż do śmierci.

Jego posłuszeństwo wypływalo z miłości do Mojej Bożej Woli.

Sprawiłoby ogromną różnicę, gdyby dzisiaj, ta sama miłość

była obecna w sercu świata. -

Wówczas, wzajemne uprzedzenia by zniknęly.

Jedność i miłość by zapanowała  wśród ludzi i narodów.

Wszyscy, na nowo by doceniali Moje Przykazania.

A świat miałby silne poczucie kierunku, w jakim podąża.

Zycie nienarodzone byłoby uważane za święte.

Pokój i bezpieczeństwo – miałoby oparcie w Swiętej Miłości

a nie w arsenale broni masowej destrukcji.

Lecz w obecnej sytuacji – świat i wszechświat, są pod negatywnym

wpływem, ze względu na brak rozpoznawania Mojej Bożej Woli 

przez człowieka oraz jego milość do własnej woli.

Dopiero, gdy nie ma nikogo, by zwrócić się o pomoc, z wyjątkiem

Mnie - Mój Syn i Ja wkraczamy i przejmujemy władzę.

W ten sposób wiele serc nabierze przekonania i powróci do Mnie.

Ja apeluję do Resztki Wiernych, żeby przetrwała i była znakiem

dla tego niewierzącego świata.

Bądżcie światłem miłości Mojej Bożej Woli – dla wszystkich.

To będzie podpis waszej miłości do Mnie.

Mój Syn zasiada na Tronie na całą Wieczność.

Jego Tronem jest zwycięztwo Swiętej Miłości nad złem.

Dlatego, tylko w Swiętej Miłości  pokladajcie swoją nadzieję

na przetrwanie. ” 

( Kiedy Wielki Plomień znika, Ja ( Maureen ) widzę Jezusa siedzącego

na Tronie. )

+++

LIST  SW>  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz.  4 : 1 – 6

” A  zatem zachęcam was ja, więzień w Panu,

abyście postępowali w sposób godny powołania,

jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością,

z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłosci.

Usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi , jaką

jest pokój.

Jedno jest Ciało i Jeden Duch, bo tez zostaliście wezwani

do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

Jeden  jest Bog i Ojciec wszystkich, Który jest i dziala

ponad wszystkimi , przez wszystkich i we wszystkich. ”

+++

PROROCTWO  DANIELA

rozdz. 2 : 20 – 23

”  Daniel mówił tymi słowami :

” Niech będzie błgosławione Imię Boga

przez wszystkie wieki wieków !

Bo madrość i moc są Jego przymiotem.

On to zmienia okresy i czasy,

usuwa królów i ustanawia królów,

udziela mędrcom mądrości,

a wiedzy rozumnym.

On odsłania to, co jest niezgłębione i ukryte,

i zna to, co spowite w ciemności,

a światłość mieszka u Niego.

Ciebie, Boże Moich Przodków,

uwielbiam i sławię .

Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy,

wyjawiłes mi to, o co Cię błagaliśmy,

sprawę królewską nam oznajmiłeś. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press -

Reviseed Version Standard – Second Catholic Edition )

- czyta Bog Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa