Poczucie dumy z własnych opinii, jest pułapką.


Grudzień  30  2017

Publiczne

Znów Ja, ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojciec Wieczny i Pan każdego obecnego

momentu. ”

” Skarbem każdego narodu jest integralność ludzi. „

” Jeśli rząd jest uformowany na uczciwości, wówczas jest mniej 

prawdopodobne, że opinie i wnioski będą powodem haosu.

Lecz, jesli motywem działań rządu, jest własny interes, to znaczy,

że zachęcacie wroga do współpracy.

Poczucie dumy z wlasnych opinii jest pułapką.

Kiedy Moje Słowa odnoszą się do Apakalipsy, mówię o tym jasno i wyrażnie.

Więc nie zakladajcie, że Ja podaję wam czas w wymiarze światowym,

jak np czas i kolejność wydarzeń.

Ja mówię na poziomie duchowym, starając się wpoić w wasze serca,

że czas ruszył do przodu i wszystko co ma nastąpić jest przygotowane

i zgodne z przepowiednią Nieba.

Nie żyjcie w zamieszaniu, myśląc o tym, która Pieczęć jest otwarta

lub który Anioł zatrąbi.

Tego rodzaju myślenie wprowadza haos w Moje Słowa, sprowadzając

Je do światowego sposobu myślenia, a nie do duchowego ożywienia.

Przyjmujcie Moje Słowa w głębokiej świadomości, że jesteście już bliżej

niż kiedykolwiek pełnego ujawnienia Mojego Gniewu. „

+++

APOKALIPSA  SW.  JANA

rozdz. 1 : 1 – 3

” Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg,

aby ukazał sługom, co musi stać się niebawem,

a On wysławszy swojego anioła, oznajmił przez

niego za pomocą znaków, słudze swojemu Janowi.

Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem

Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.

Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają

Słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane,

bo chwila jest bliska. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press -

Revised Version Standard – Second Catholic Edition )

- czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.